ENERGI

Reodorløsning hindrer brann

VERN MOT BRANN: Omlag en av tre branner og branntilløp i elektriske anlegg skyldes serielysbue. Feilen er den desidert vanligste i el-anlegg, ifølge tall fra det tidligere Produkt- og elektrisitetstilsynet.
VERN MOT BRANN: Omlag en av tre branner og branntilløp i elektriske anlegg skyldes serielysbue. Feilen er den desidert vanligste i el-anlegg, ifølge tall fra det tidligere Produkt- og elektrisitetstilsynet.Bilde: ILLUSTRASJONSFOTO: ESPEN LEIRSET
Espen Leirset
3. feb. 2006 - 09:49

Ved å lage en kunstig jordfeil har sivilingeniør Aage Amundsen funnet opp et vern mot seriefeil i strømnettet.

Amundsen håper seriefeilvernet kan være et effektivt grep mot den viktigste årsaken til brann og branntilløp i elektriske anlegg.

Seriefeilvernet har en enkel konstruksjon, og ifølge Amundsen vil selvkost per kontaktpunkt i anlegget være beskjeden.Provosert jordfeil

– Det er ikke helt etter boka å provosere fram en jordfeil, men myndighetene stiller seg positive og prototypen fungerer veldig bra, sier Amundsen til Teknisk Ukeblad. Seriefeilvernet vil lage en kunstig jordfeil med lav feilstrøm tilstrekkelig til at jordfeilbryteren i anlegget vil koble ut strømmen og hindre videre oppvarming. Seriefeilvernet forutsetter altså at det finnes jordfeilvern i anlegget.

Den pensjonerte elkraft-sivilingeniøren fra NTH har jobbet hele sin yrkeskarriere i Siemens, og bruker pensjonisttilværelsen til å pusle med ideer og oppfinnelser.

I løpet av karrieren har han vært involvert i nesten 30 patenter, og seriefeilvernet er patentert i Norge, Sverige og USA. Norden er et egnet marked for denne typen feilvern fordi våre trehus er lette offer dersom det oppstår brann. Patentrettighetene innehas av firmaet Sicom i Trondheim.Intet vern i dag

Seriefeil i en belastet elektrisk krets finnes der det av en eller annen grunn oppstår for stor overgangsmotstand.

Det kan skyldes dårlig tiltrukne klemskruer, korrosjon på ledninger eller klemforbindelser i kontaktpunktene eller klemfjærer som er deformert og gir for lite kontakttrykk. Stikkontakter er særlig utsatt for slike feil.

Problemet er at seriefeil ikke fører til økning av strømmen eller dannelse av jordfeil. Derfor verner ikke sikringer eller jordfeilvern mot denne typen feil. Amundsens seriefeilvern vil reagere på oppvarming langt under antennelsestemperatur, men høyere enn normal driftstemperatur.

– Dette gir en langt større sikkerhet mot antennelse enn for eksempel serielysbuevern, da antenning kan skje før lysbue oppstår, påpeker Amundsen.Investert en million

Selve seriefeilvernet er en sylinder med diameter på 4,5 mm og lengde 20 mm. Fra vernet går det ledninger som kobles til fase og jord.

– Målet mitt er å gjøre systemet kjent, og prøve å kapre deler av markedet, sier Amundsen. Han har fått med seg innovasjonsselskapet Leif Eriksson Nyskaping i Trondheim som skal bidra til å få innpass i industrien med produktet. Så langt er en million kroner investert i produktutvikling.Positive myndigheter

Myndighetene er også positive til nyvinningen.

«Siden serielysbue og varmgang er et betydelig problem og årsak til mange feil i elektriske anlegg, synes det som om seriefeilvernet kan være en enkel og god løsning i denne forbindelse, selv om vernet innfører en kontrollert jordfeil i kretsen en kort periode», skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i et brev til Amundsen.

Les mer om: