Rensepark på Sola

  • Miljø

Slike parker anlegges i bekker og kanaler der innhold av næringssalter og bakterier er for høyt.

En dam og en vegetasjonssone er det hele. Utformingen forlenger oppholdstiden av vannet. Dermed synker partiklene til bunns.

Inntil 40 prosent fosfor og 10 prosent nitrogen kan fjernes på denne enkle måten. Dermed er det mulig å redusere uheldige virkninger av tidligere bekkelukninger og bakkeplaneringer.

I Sola kommune er det anlagt renseparker i bekker og kanaler tilknyttet Skas-Heigre kanalen og Harvelandsvannet. Næringstilførsel fra jordbruket er en viktig årsak til dårlig vannkvalitet i flere vassdrag, skriver Kommunalteknikk.

Grunneierne stiller areal til rådighet, og finansieringen ordnes av kommunen, Fylkesmannens landbruksavdeling og Aksjon Jærvassdrag.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå