"Renhold forurenser"

  • forum
Forurensningen er hovedsakelig eksos og slitasjeprodukter fra dekk, bremser og veidekke. Utafor tunnelene spres dette ukontrollerbart til luft og næromgivelser. Inne i tunnelene kan forurensingen fanges av filterkassetter i ventilasjonsanlegget, samt tunnelvegger og veikanter. Prinsippet for nedvaskingen er at forurensingen oppløses i, og følger vaskevannet. Dette vannet kan tas hand om sammen med eventuelle filterkassetter. Dersom dette ikke blir gjort, blir forurensingen lik med de strekninger som ikke går i tunnel, men konsentrert til utløpsstedene og rengjøringsdagene.

Eivind L. Kristensen

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå