Renere maling

Dette viser en rapport fra Statens forurensningstilsyn (SFT) i samarbeid med Maling- og lakkfabrikkenes forbund, Produktregisteret og InterConsult Group ASA (ICG).

Bruken av bly, kobber og krom er også tydelig redusert, og det samme gjelder organiske stoffer som ftalater og klor-parafiner. Men nedgangen er bare beskjeden for alkylfenoler og deres etoksilater.

På grunn av ufullstendig rapportering tidligere er den reelle nedgangen større enn rapporten viser, ifølge Prosessindustriens Landsforening.

Les mer om: