Renere maling

  • energi

Dette viser en rapport fra Statens forurensningstilsyn (SFT) i samarbeid med Maling- og lakkfabrikkenes forbund, Produktregisteret og InterConsult Group ASA (ICG).

Bruken av bly, kobber og krom er også tydelig redusert, og det samme gjelder organiske stoffer som ftalater og klor-parafiner. Men nedgangen er bare beskjeden for alkylfenoler og deres etoksilater.

På grunn av ufullstendig rapportering tidligere er den reelle nedgangen større enn rapporten viser, ifølge Prosessindustriens Landsforening.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå