SAMFERDSEL

Renere dieselavgass

To forutsetninger: Lavsvovel drivstoff, og et effektivt forbrenningssystem for sot og annet rusk.

Bak dette aktive filteret sitter en vanlig oksidasjonskatalysator, nesten av samme type som i bensinbiler. Systemet gjør at dieselavgassen kommer ut praktisk talt fri for partikler, lukt og nitrogenoksider. Fortsatt vil bilen slippe ut karbondioksid, en følge av at den brenner et karbonholdig drivstoff.

Systemet har i18 måneder vært testet under feltmessige forhold - bl.a. i drosjer i Finnmark - og viser seg å fungere som planlagt. Men det krever renere diesel enn det som er vanlig i dag. Dels må svovelinnholdet ikke være over 50 ppm - helst ned mot 10 - og dels bør drivstoffet ikke inneholde for mange tunge fraksjoner (aromater).

Grunnen til at det er ønskelig å fjerne NOx fra avgassene er at slike nitrogenforbindelser lett kan forsure atmosfæren via salpeter-reaksjonen.

NO x kan forårsake pustebesvær når det omvandles til ammoniumnitrat NH 4NO 3. Dessuten påvirker NO x dannelse av bakkenær ozon som i sin tur påvirker produksjonen av fotokjemisk smog.

Ved å "brenne opp" NO x i katalysatoren slipper bilen ut nitrogen (kvelstoff) og karbondioksid. Partiklene på sin side øker faren for lungekreft når de inhaleres.Testene med Avensis D-Cat - som modellen kalles - sies å vise at NO x og partikler ligger på henholdsvis 50 og 90 prosent av de nye Europa-normene for dieselavgass (Euro IV).

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.