Ren Sankthansrøyk?

  • energi

Mange St. Hansbål er bygget opp av utrangerte plastbåter, gamle møbler og impregnert trevirke.

Det fører til at både røyken og asken vil inneholde helsefarlige stoffer.

Statens forurensningstilsyn advarer mot å brenne likt og ulikt på bål uten å vurdere miljøbelastningen.

Forskriftene viser til at mye som spraker og røyker skulle vært levert på godkjent avfallsplass.

Impregnert virke er til og med spesialavfall.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå