Remi Eriksen ny konsernsjef i DNV GL

I august overtar Remi Eriksen som konsernsjef. Henrik O. Madsen går av med pensjon

Remi Eriksen ny konsernsjef i DNV GL
Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL siden mai 2015 Bilde: DNV GL

DNV GLs styre har utnevnt Remi Eriksen som selskapets nye konsernsjef. Han tar over etter Henrik O. Madsen, som går av med pensjon den første august.

Bred erfaring

– På vegne av styret er jeg svært fornøyd med å kunngjøre at Remi Eriksen har takket ja til å lede selskapet som vår nye konsernsjef. Han har bred erfaring fra Asia, Europa og Amerika, og har solid erfaring fra en rekke ledende stillinger i selskapet gjennom 22 år, senest som visekonsernsjef. I tillegg til det overordnete ansvaret for fusjonen og integrasjonen av DNV og GL, har Remi Eriksen også levert sterke resultater og vist gode lederegenskaper. Eriksen har over tid demonstrert solid innsikt i teknologi og markeder, og ikke minst har han vist en bemerkelsesverdig evne til å forutsi industrielle utfordringer så vel som løsningene på disse, sier Leif-Arne Langøy, styreformann i DNV GL.

– Jeg er takknemlig for denne muligheten til å lede selskapet jeg har jobbet for i 22 år, sier Remi Eriksen.

Krevende marked

Han peker på at selskapet opplever en krevende markedsutvikling i både maritim sektor og i olje & gassindustrien og at det vil påvirke DNV GL.

Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL siden august 2015
Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL siden august 2015 DNV GL
 

– Men jeg har sterk tro på vår evne til stadig å forbedre og utvikle våre tjenester. Selv i tøffe tider vil det være behov for rådgivning og tjenester som kan bidra til å forbedre effektivitet, utvikle ny sikker og kostnadseffektiv teknologi og drive forbedringer av standarder og arbeidsprosesser – for å nevne noen eksempler. Utover det, forventer jeg en god utvikling i energisektoren og business assurance-markedet de neste årene, sier Eriksen.

Les også: Automasjon mot sjøsyke

Lavere vekst og raske endringer

Han sier tiden fremover vil være preget av økende kompleksitet og raske endringer, og at vi vil oppleve en periode med lavere global vekst.

– Jeg ser en fremtid hvor uavhengige og troverdige aktører i økende grad vil være nødvendige for å muliggjøre et bærekraftig næringsliv. I denne konteksten vil vår innovasjonsevne, samt vår rolle som utvikler av standarder og tilrettelegger av felles industrisamarbeid, være en stadig mer relevant styrke. Derfor er det viktig for meg at vi fortsetter å investere i våre ansatte og i forskning, utvikling og innovasjon. Dette vil gjøre oss i stand til fortsatt å utvikle ny kunnskap og nye løsninger som er til nytte for våre kunder og for samfunnet, sier Remi Eriksen.

Har du fått med deg: Historien om undervannsteknologi dokumenteres

Pensjonstilværelse

Henrik O. Madsen går nå av med pensjon etter mer enn 30 års tjeneste hos i selskapet, hvorav de siste ni år som konsernsjef.

– Jeg vil personlig takke ham for hans enestående innsats og lederegenskaper som har ført DNV GL til den globale lederposisjonen vi har i dag, sier styreleder Leif-Arne Langøy.