BYGG

Rekordresultater – men må permittere

MÅ PERMITTERE: Vegvesenet har utsatt så mange kontrakter at Geim M. Aarstad nå mangler arbeid til 50 av sine folk.
MÅ PERMITTERE: Vegvesenet har utsatt så mange kontrakter at Geim M. Aarstad nå mangler arbeid til 50 av sine folk.

Skanska omsatte i fjor for 11,7 milliarder og fikk et resultat på 687 millioner kroner før skatt.

Tallene for 2006 var henholdsvis 9,8 milliarder og 598 millioner kroner.

Tunnel til besvær

Til tross for rekordresultatet er Skanska-direktør Geir M. Aarstad i ferd med å permittere 50 ansatte innen området fjell og masse, altså tunnelarbeider.

– Vi har ligget i posisjon til få kontrakter på prosjekter for rundt to milliarder kroner som så er stanset, sier Aarstad.

– De to største er strekningen Sinsen – Ulven til en drøy milliard kroner i Oslo som ble lagt på is for halvannet år siden og tilførselsveier til Hardangerbrua som nylig ble stanset.

Lovpriser ny veidirektør

Ledelsen i Skanska har lenge vært meget kritisk til ledelsen i Statens vegvesen. Nå ser Aarstad langt lysere på framtiden.

– Det later til at Terje Moe Gustavsen har en helt annen tilnærming til entreprenørene enn forgjengeren hadde. Det vi har sett så langt er utelukkende positivt, sier Aarstad.

Dette sier han til tross for at Statens vegvesen nå har startet et prosjekt som har som mål å få flere større utenlandske entreprenører til å konkurrere om oppdrag i Norge.

Tåler konkurranse

– Vi er ikke redd for konkurranse, gitt like vilkår er det bare positivt.

Det var blant annet tilbudet på tilførselsveier til Hardangerbrua som utløste dette initiativet fra Vegvesenets side. Tilbudene som kom inn var nesten 40 prosent dyrere enn Vegvesenets egne anslag.

– Vi mener at det er mulig å få til bedre treff på pris sammen med Terje Moe Gustavsen enn det har vært tidligere. Han har allerede invitert bransjen til dialog, og det virker som om han ønsker å få til en innovasjon sammen med oss, sier Aarstad.

Drift- og vedlikeholdskontrakter

Til tross for at Skanska nå må permittere 50 ansatte, og at det er ledig kapasitet i anleggsbransjen, vil Aarstad øke Skanskas kapasitet innen anlegg.

– Vi ønsker å bygge den ut dersom myndighetene mener det er ønskelig. Både vi og brukerne har så langt gode erfaringer med de OPS-kontraktene som har vært gjennomført (offentlig – privat samarbeid, kontrakter der en entreprenør ikke bare bygger men også tar ansvaret for drift og vedlikehold over en lang period, red.anm.)

Aarstad mener også at det er viktig å la entreprenørene komme tidlig inn i planleggingen for å oppnå best mulig resultat.

– Ja, det vil gjøre det lettere å finne frem til alternative løsninger. For oss er det å komme tidlig inn i en prosess vel så viktig som finansieringsmodell. Om samspillet mellom byggherre og entreprenør fungerer optimalt, øker sjansene for å få både bedre kvalitet og økonomi, sier Aarstad.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.