SAMFUNN

Rekordresultat for Hydro

Konsernledelsen antyder at det gode resultatet blant annet skyldes de høye oljeprisene. Landbruksdivisjonen Agri har dessuten levert et overraskende godt resultat på 986 millioner kroner. – Vi kan dessverre ikke forvente like gode resultater i framtida sier konserndirektør Tore Torvund .

Selskapet omsatte i første halvår for 71 milliarder kroner, mot 49 milliarder kroner i tilsvarende periode ifjor, tilsvarende en økning på 45 prosent.

Les mer om: