Rekord-inntekter fra utenlandskablene

Flaskehalsinntektene økte til 2,4 milliarder kroner – over fire ganger mer enn året før.

Rekord-inntekter fra utenlandskablene
Norges overføringslinjer og mellomlandskabler. Foreløpig har Norge fire sjøkabler til Danmark, én til Nederland og én til Tyskland. Sjøkabel til Storbritannia er under bygging og åpner i 2021. Det er også søkt om en ny kabel mellom Norge og Skottland (Northconnect), men denne har foreløpig ikke fått godkjenning. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU

Statnett hadde i 2020 rekordhøye inntekter fra flaskehalser i forbindelse med kraftutveksling til utlandet, ifølge årsrapporten som ble publisert i ettermiddag.