Utenlandskabler

Rekord-inntekter fra utenlandskablene

Flaskehalsinntektene økte til 2,4 milliarder kroner – over fire ganger mer enn året før.

Norges overføringslinjer og mellomlandskabler. Foreløpig har Norge fire sjøkabler til Danmark, én til Nederland og én til Tyskland. Sjøkabel til Storbritannia er under bygging og åpner i 2021. Det er også søkt om en ny kabel mellom Norge og Skottland (Northconnect), men denne har foreløpig ikke fått godkjenning.
Norges overføringslinjer og mellomlandskabler. Foreløpig har Norge fire sjøkabler til Danmark, én til Nederland og én til Tyskland. Sjøkabel til Storbritannia er under bygging og åpner i 2021. Det er også søkt om en ny kabel mellom Norge og Skottland (Northconnect), men denne har foreløpig ikke fått godkjenning. (Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU)

Flaskehalsinntektene økte til 2,4 milliarder kroner – over fire ganger mer enn året før.

Statnett hadde i 2020 rekordhøye inntekter fra flaskehalser i forbindelse med kraftutveksling til utlandet, ifølge årsrapporten som ble publisert i ettermiddag.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå