NATURVITENSKAP

Rekord i rommet

Forrige bestenotering tilhørte Nasas Space Electric Rocket Test 2 fra 1970 og var på omkring 161 dager. En kopi av Deep Space 1 motoren blir stadig kjørt i et vakuumkammer ved JPL i Pasadena, California, og er nå oppe i nesten 500 operasjonsdager. Ved årsskiftet vil denne motoren ha vært i drift bortimot 625 dager.

Ionmotorer, eller elektrostatiske motorer, har vært benyttet for eksempel til banejustering av kommunikasjonssatellitter. På Deep Space 1 blir en slik motor for første gang benyttet til ren fremdrift. Motorens forbruk av drivmedium (xenon) er omkring 100 g pr. dag, men skyvkraften er ikke større enn det man her nede på Jorden føler er vekten av et papirark i hånden.

Deep Space 1, skutt opp i oktober 1998 som en del av NASAs New Millennium Program, er nå på vei til et møte med kometen Borrelly i september 2001.

Les mer om: