Rekkverk redder liv

  • samferdsel2

Fire strekninger i Norge har montert fysisk midtdeler.

Etterpå er det ikke registrert en eneste ulykke med drepte eller hardt skadete personer.

Antall ulykker med personskader er totalt sett redusert med 60%.

Dette viser en undersøkelse Sintef har utført for Statens vegvesen.

På E18 i Vestfold føler førere av utrykningskjøretøy seg tryggere. Veien er der bred nok til at det er lett å passere andre kjøretøy.

På E 16 i Akershus har havarerte kjøretøy blokkert veien og skapt problemer. I slike tilfeller har utrykningskjøretøy passert på gang- og sykkelveien.

Det har ikke vært noen vesentlige problemer i forbindelse med drift og vedlikehold, i følge Statens Vegvesen, Vegdirektoratet.