ENERGI

Reineiere på Fosen har ikke anmeldt det de mener er ulovlig vindkraft

– Opp til politiet om de vil starte etterforskning, sier reineierne.

Reindriftens advokater, Jon-Andreas Lange (nr. to fra høyre) og Eirik Brønner (t.v.) da de møtte i Olje- og energidepartementet i 2021.
Reindriftens advokater, Jon-Andreas Lange (nr. to fra høyre) og Eirik Brønner (t.v.) da de møtte i Olje- og energidepartementet i 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Utbyggerne av vindkraft på Fosen kan i prinsippet straffes for ulovlig bruk av eiendom etter høyesterettsdommen i saken, mener Inge Lorange Backer, professor emeritus og tidligere leder av Justisdepartementets lovavdeling.

Reindriftsinteressene deler disse synspunktene, men har ikke anmeldt saken.

– Siidaen er enig med Backer i at ulovlig bruk i prinsippet også kan være straffbar, men har valgt å prioritere andre sider av saken og har derfor ikke anmeldt forholdet, forteller advokat Jon-Andreas Lange i Dalan advokatfirma, som representerer Nord-Fosen siida.

Eierne av vindparkene mener på sin side at de ikke gjør noe ulovlig (se svar fra dem lenger ned i saken).

Siida

Siida er en særegen organisasjonsform for reindriftssamene og har en sentral plass i dagens reindriftslovgiving.

I reindriftsloven blir begrepet siida brukt om en «gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer»

Kilde: SNL

– Opp til politiet

Også siidaen i Sør-Fosen deler Backers syn om at utbyggernes bruk av området ved fortsatt å la vindkraftverkene bli stående, både er ulovlig og straffbar.

– Saken er vel kjent i offentligheten, og det vil være opp til politiet om de vil starte etterforskning av saken, uttaler advokat Eirik Brønner, som representerer reindriftsinteressene i Sør-Fosen.

Backer peker også på at det er straffbart å drive konsesjonspliktig virksomhet uten konsesjon, ifølge energiloven.

TU har spurt Trøndelag politidistrikt om de har gjort noen vurderinger av disse forholdene i etterkant av dommen fra Høyesterett.

– Per dags dato vurderer vi ikke dette som en politisak og at konsekvensene av dommen løses best av sakens involverte parter, svarer politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

Nord-Fosen siida mener driften av Roan vindkraftverk er ulovlig av to grunner etter høyesterettsdommen.

– Ikke bare fordi Roan Vind mangler gyldig konsesjon, men også fordi selskapet mangler lovlig tilgang til området når ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig, uttaler advokat Jon-Andreas Lange.

Les også

Siidaen varslet Roan Vind kort tid etter dommen, om at videre bruk av området ville være ulovlig, og at dette ville gi siidaen krav på vederlag.

Kan ikke føyses bort

Inge Lorange Backer er ikke den eneste juseksperten som stiller spørsmål ved lovligheten av vindkraftverkenes drift etter høyesterettsdommen. Nylig gikk professor i offentlig rett, Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo, hardt ut i et Facebook-innlegg.

Professor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

«Det synes å være på tide at noen vurderer hvorvidt den pågående driften av Fosen Vind er straffbar», skriver Høgberg 2. mars. Han viser til det energiloven sier om straff, og bestemmelsen om konsesjonsplikt.

«Dette betyr at det er straffbart å drive kraftanlegg uten konsesjon. Når man ikke har gyldig konsesjon, så har man nettopp ikke konsesjon, og kan da straffes om man fortsetter driften uten gyldig konsesjon», fortsetter professoren.

TU har vært i kontakt med Høgberg som per nå ikke har noe å tilføye til innlegget, men ikke har noe imot at innholdet blir referert.

Høgberg skriver videre at siden det har gått mer enn 500 dager med drift uten gyldig konsesjon, så har Fosen Vind handlet i strid med energiloven i så lang tid at spørsmålet om straff fremstår som aktuelt.

«Man kan i alminnelighet ikke oppføre seg i strid med straffebelagte lover i lang tid uten å møte en strafferettslig reaksjon. I dette tilfellet snakker vi først og fremst om eventuell foretaksstraff», skriver professoren.

«Det er ikke slik at dette kan føyses bort fordi det er store aktører som eventuelt står bak energikriminaliteten», fortsetter professoren.

Han avslutter innlegget med å skrive at det blir interessant å se i hvilken grad dette blir politianmeldt, samt i hvilken grad det er vilje til å prioritere saken fra politi- og påtalemyndighet.

– Uenige i at det er straffbart

Kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Fosen Vind, som eier Storheia vindpark, er blitt forelagt kritikken både fra Høgberg og de to siidaene.

– Vi er, basert på våre advokaters vurderinger, helt klart uenige i at det er straffbart å la vindturbinene på Fosen bli stående eller å produsere fra disse mens Olje- og energidepartementets (OED) prosess pågår, både offentligrettslig og privatrettslig, skriver han i en e-post.

– OED har bekreftet av vi driver lovlig og vi har et stående tilbud til Sør-Fosen siitje om midlertidig kompensasjon og andre tiltak for å sikre reindriften i perioden mens OEDs utredninger pågår, fortsetter han.

Les også

Han viser også til kommentarene de tidligere har gitt på Backers synspunkter.

– Dommen fra Høyesterett innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort, og endringer i konsesjonene forutsetter nye forvaltningsvedtak, har de tidligere uttalt.

Ikke ulovlig ifølge statsråden

Fosen Vind viste da også til Terje Aaslands redegjørelse i Stortinget på mandag da han sa følgende:

– Dommen betyr ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, sa olje- og energiministeren.

Trønderenergi, som er hovedeier av Roan vindkraftverk, har ikke ønsket å kommentere synspunktene til verken Backer, Høgberg eller de to siidaene, og viser til statsrådens vurderinger av lovligheten.

– Driver ikke ulovlig

I en e-post til TU via kommunikasjonsavdelingen, skriver olje- og energminister Terje Aasland at Høyesterettsdommen ikke betyr at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort uten videre. 

– Regjeringen jobber derfor med å finne en ny løsning som sikrer rettighetene til reindriftssamene. Vi har diskutert med Sametinget og reindriften helt siden vi varslet omgjøring av konsesjonsvedtakene i desember 2021, påpeker han. 

Han viser videre til at det i departementets svarbrev til Sametinget av 24. juni 2022 heter at:

«Det kan ikke utledes noen generell plikt til umiddelbart å oppheve et vedtak som er funnet ugyldig, verken av forvaltningsloven § 35 eller ulovfestede forvaltningsrettslige regler.»

«I denne saken mener departementet at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess.»

– Vindkraftselskapene driver derfor ikke ulovlig. Dette har jeg også svart på i redegjørelsen og tidligere i svar på flere skriftlige spørsmål, senest spørsmål nr. 1514 og 1564 fra representanten Jørgensen, skriver statsråden.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.