IKT

Regnekraft gir styrke

- Overgangen til tredimensjonal konstruksjon har gjort styrkeberegninger mye enklere, sier markedsdirektør Anders Øverås i EDR.

Tidligere var det en stor tilleggsjobb å styrkeberegne en konstruksjon fordi modellene måtte tilpasses styrkeberegningsprogrammet. Siden styrkeberegninger var svært resursskrevende, var det ofte nødvendig å forenkle konstruksjonen, og det kunne gi opphav til unøyaktighet.

I en moderne 3D-verden er det mye enklere å overføre data mellom konstruksjonsprogrammet og programvaren som styrkeberegner. Selv om de enkelte komponentene av konstruksjonen styrkeberegnes hver for seg, kan også hele den tredimensjonale sammenstillingen styrkeberegnes under ett, og gi et overordnet bilde.

Krever kompetanse

Det er først og fremst utviklingen innen bil- og flyindustrien som har vært drivkraften i markedet for 3D-konstruksjon og styrkeberegninger. Moderne programvare er i ferd med å eliminere stadig mer av det rutinepregede arbeidet som preget konstruktørens hverdag tidligere.

- Denne utviklingen gjør ikke at konstruktøren trenger mindre kompetanse. Tvert imot trengs det et solid fundament i realfag og mer kunnskap på et overordnet systemnivå for å kunne utnytte alle mulighetene som programvaren kan tilby i samspillet med konstruktøren, sier Øverås.

Øverås peker på at store bedrifter, som FMC Kongsberg Subsea og Frank Mohn gruppen, var tidlig ute med å ta i bruk 3D DAK-løsninger, men at mange norske bedrifter ennå befinner seg på et stadium hvor gevinsten ved bruk av slike integrerte løsninger ikke er utnyttet fullt ut.

Sensitiv

Det er alle konstruktørers utfordring å konstruere med minst mulig forbruk av stål og andre materialer. På offshoresiden kan det spares penger både direkte i materialforbruket og indirekte fordi det ikke settes så store krav til plattformens bæreevne.

Selv om du har beregnet deg frem til en optimal konstruksjon, er det viktig å vite hvor sensitiv løsningen er. Sensitiviteten sier noe om hvordan styrken i konstruksjonen påvirkes hvis materialkvaliteten endres. I enkelte tilfeller kan risikoen for brudd øke dramatisk bare ved små variasjoner i kvaliteten. En bedre løsning i et slikt tilfelle behøver derfor ikke være den optimale, men en som har større toleranse for variasjoner i materialkvalitet. Moderne simuleringsprogrammer kan derfor beregne slik sensitivitet i konstruksjonen og bidra til en bedre løsning.

Parallellprosessering

Prosesseringskapasitet har vært en flaskehals ved store analyser. Tidligere la man ned et stort arbeid i å forenkle konstruksjonen før den ble kjørt gjennom analyseprogrammene. Det måtte gjøres for å få ut resultatet innen rimelig tid. Selv om dagens prosessorer er mye raskere enn tidligere, er algoritmene for alle slags konstruksjonsanalyser også blitt mye mer avanserte. Dessuten ønsker man å beregne på hele datagrunnlaget, og ikke på en dataredusert modell. Derfor kan enkelte beregninger, selv i dag, ta ukevis. Løsningen på dette problemet er å bruke flere prosessorer til å dele på jobben.

- Det er to mulige måter å gjøre dette på, sier Øverås: Du kan hente ledig datakraft over et nettverk. De færreste bedrifter bruker særlig mye av den datakraften de har i alle PC-ene sine, spesielt om natten. En annen måte er å bruke en billig klyngeløsning basert på Linux. Slike løsninger, slik som den norske Scali lager, gir en enorm datakraft for en rimelig penge. Det gjør at konstruktøren kan prøve ut langt flere muligheter enn det var praktisk og økonomisk å regne på tidligere.

Store, svenske bedrifter har vist stor interesse for denne teknologien, og noen har begynt jobben med å implementere slik distribuert regnekraft, opplyser Øverås.

- Den norske offshoreindustrien er mer konservativ. Her dreier det seg ofte om multidisiplinære prosjekter, der totalresultatet er det viktigste. Allikevel tror vi at også de vil få øynene opp for de nye mulighetene.

Markedsleder

EDR ble etablert i 1986 for å markedsføre programvare innen styrkeberegninger og DAK/DAP. I dag har bedriften 18 ansatte hvorav 2 jobber ved avdelingskontoret i Gøteborg. Omsetningen for inneværende år ventes å bli 42 millioner kroner, derav 15 millioner fra andre land enn Norge. Selskapet er markedsleder i Norden innen styrkeberegning med programmene ANSYS, DesignSpace, FE-Fatigue , STAAD.Pro og XSteel. I tillegg er EDR eneforhandler av Pro/Engineer i Norge.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.