ENERGI

Regjeringen verner baroniet

– Hensynet til de store nasjonale naturverdiene ved inngangsporten til Folgefonna nasjonalpark har vært avgjørende for at regjeringen sier nei til å utvide kraftverket i Hattebergvassdraget. Jeg finner at ulempene er større enn fordelene ved en utbygging i vassdraget, sier Olje- og energiminister Olav Akselsen i en pressemelding.

Søknaden fra Kvinnherad Energi om å utvide Muradalen kraftverk vil bli avslått. Regjeringen verner det verdifulle området rundt Rosendals baroni i Hordaland mot videre kraftutbygging. Beslutningen om avslaget ble kunngjort i dag under et møte i Rosendal.

Ville oppgradere

Kvinnherad Energi søkte om å oppgradere og utvide det eksisterende Muradalen kraftverk i Hattebergvassdraget. I stedet vil regjeringen etablere et Nasjonalparksenter i Rosendal, og vil drøfte dette med Kvinnherad kommune.

Rosendal har landets eneste baroni og er inngangsporten til Folgefonna nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområde. Bygda huser en vakker steinkirke fra mellomalderen og mange andre kulturskatter.

Kulturskatt

– Rosendal er en nasjonal perle, med natur- og kulturverdier som bør gi grunnlag for lokal verdiskaping, sier Akselsen.

– Etablering av et Nasjonalparksenter kan bidra til å gjøra disse verdiene mer kjent. Regjeringen ønsker å støtte opp om slike initiativ, som kan kombinere hensynet til natur- og kulturverdier med verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene.

Les mer om: