SAMFUNN

Redusert vekst i tysk FoU

Så mye som 90 prosent av dette har industrien betalt av egen lomme, mens de resterende ti prosent er finansiert gjennom forskjellige offentlige støtteordninger.

Siden 1996 har veksten i FoU-investeringer ligget rundt åtte prosent årlig, mens vekstraten fra 1999 til 2000 nesten er halvert til 4,6 prosent, skriver VDI-Nachrichten. Da tallene ble lagt frem i Berlin 14. mars kom det frem klare tegn på at tysk industri også for inneværende år er tilbakeholden med å bruke penger på FoU, veksten forventes å synke ytterligere.

I perioden etter 1991 har tysk industri økt sin andel av landets forskning, mens den offentlige andelen er redusert. Dette gjenspeiles også i hvor forskningen utføres. I løpet av de fem siste årene har offentlige forskningsinstitusjoner i Tyskland redusert sin andel av landets utførte forsknings fra nesten 34 prosent til 30 prosent. Nok en trend i tysk forskning er at industrien setter ut stadig mer forskning til institutter.

Samlet brukte Tyskland 2,46 prosent av brutto nasjonalprodukt til FoU. Selv om dette ligger over OECD-snittet karakteriserer VDI-Nachrichten landets syvende plass på FoU-statistikken som ”en plass langt bak”.

Les mer om: