SAMFUNN

Redusert utenrikshandel

Oktober er vår største importmåned hittil i år med 26,2 milliarder i verdi. Også i fjor var oktober rekordmåneden, med 28,1 milliarder i import. Det gir en reduksjon på 1,9 milliarder kroner, eller 6,8 prosent.

Tradisjonell vareeksport sank med en milliard, til 19,1 milliarder fra oktober i fjor til i år. Nedgangen i oktobertallene både for import og eksport, står i motsetning til den oppgang vi har sett hittil i år for importen og eksporten i alle årets måneder sammenlagt, skriver Statistisk Sentralbyrå i en pressemdeling.

Totalt eksporterte vi varer for 43,7 milliarder kroner i oktober. Målt i verdi sank oljeeksporten med rundt 30 prosent fra i år til i fjor selv om volumet har økt fra et snitt på 2,91 millioner fat per dag i oktober i fjor til 3,33 millioner fat per dag i år.

Dermed sank overskuddet i handelsbalansen i oktober med 1 milliard, til 19,1 milliarder kroner. Fremdeles viser de ti første månedene i år et høyere overskudd, 180 milliarder, sammenliknet med 176 milliarder til samme tid i fjor.

Underskuddet i handelsbalansen når råolje og naturgass ikke medregnes, blir på minus 58 milliarder disse ti første månedene i år. Underskuddet var på 55 milliarder for januar-oktober 2000.

Les mer om: