ARKIVNYHETER

Redusert oppdrag til Rise

I konkurransegrunnlaget ba Vegvesenet om pris på utbedring av to parseller i Gjesdal kommune i Rogaland. Den ene er 1 280 meter lang og går gjennom Giljajuvet, den andre er 1 362 meter lang og går gjennom Øvre Bykjedal. Risa lå lavest med et anbud på 62,732, men dette var 25-30 prosent høyere enn overslaget. De to vegstrekningene inngår i en bompengefinansiert vegpakke og tåler derfor ikke store kostnadsoverskridelser.

Anbudsfristen gikk ut allerede 2. november. Etter en lang tenkepause har Vegvesenet bestemt seg for å ta ut noen elementer av prosjektet.

På parsellen gjennom Giljajuvet skal det drives en 350 meter meter lang tunnel. Masse fra tunnelen skal brukes til utbedring av den andre parsellen. I utgangspunktet skulle begge parsellene gjøres helt ferdig, men Vegvesenet har nå bestemt at Risa skal nøye seg med å legge ut tunnelmassen på parsellen gjennom Øvre Byrkjedal. Ferdigstillelsen blir utsatt til senere. Dessuten blir parsellen gjennom Giljajuvet redusert. Utbedring av en dagsone på 300 meters lengde i østre ende tatt ut av prosjektet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.