Redusert kvalitet

Tyskere og briter vurderer å endre impregneringsstandarden EN 351 slik at den går på prosess, ikke på inntrengning og opptak. Det vil bety et stort tilbakeskritt. Nordisk Trebeskyttelsesråd bygger sin kvalitetskontroll på E 351. For Norge vil det sette impregneringsbransjen tilbake til 1950-årene da kvaliteten var ukjent. Derfor må Norden komme på banen for at ikke troen på impregnert virke skal svekkes i markedet.

Les mer om: