ENERGI

Redusert kjernekraft

I Tyskland er det enighet mellom regjeringen og kraftselskapene om en avviklingsplan for kjernekraften. Kraftverkene skal være i drift i 32 år før de stenges ned. Av landets 19 kjernekraftverk skal det siste stenges i 2026.

Sverige vil bidra med 50 millioner SKR til avviklingen av Ignalina kjernekraftverk i Litauen, skriver VVS-forum. Men svenskene vil ha bort både kjernekraft og kullkraft for å få tilstrekkelig godt Østersjø-miljø og gir bidrag til fjernvarme og økt anvendelse avbiobrensel. (lh)

Les mer om: