SAMFUNN

Redde for storebror

Det nye bomringsystemet Autopass og liknende europeiske systemer kan i framtida bli en gullgruve for instanser som vil overvåke oss. Det liker ikke Datatilsynet, og heller ikke Teknisk Ukeblads lesere. Seksti prosent er redde for at elektroniske opplysninger kan utnyttes uheldig eller at slik informasjon helt sikkert vil bruke informasjonen.

På våre TUs nettsider tekblad. no stilte vi spørsmålet: Det nye Autopass-systemet innebærer muligheter for at stadig flere av dine bevegelser logges og lagres elektronisk. Tror du personvernet blir godt nok ivaretatt? Hele 37 prosent svarer nei og er overbevist om at staten vil overvåke folk og utnytte informasjonen. 33 prosent svarer nei og frykter at opplysningene kan misbrukes.

Datatilsynet er også betenkt: Rådgiver Audun Aanæs i Datatilsynet uttrykte det slik overfor Teknisk Ukeblad: – Politiske valg med hensyn til veiprising, for eksempel differensierte takster på ulike veinett, tid på døgnet og kjørte kilometer, kan føre til større behov for registrering av atferd.

Et økt registreringsbehov kan også føre til overskuddsinformasjon, ved at opplysningene i tillegg kan brukes til å beregne gjennomsnittshastighet. – Ikke minst er mulighetene for å samkjøre informasjon fra ulike kilder, som mobiltelefonlogger og bankuttak, særlig betenkelig, presiserer Aanæs.

Tyve prosent av TU-leserne er ikke bekymret, mens 10 prosent føler seg helt trygge på at informasjonen behandles forsvarlig. 52 lesere svarte på spørsmålene. (ts)

Les mer om: