NETTARKIV

RECS-sertifikatet er en miljøgaranti

Rigmor SæthreRigmor SæthreRigmor Sæthre
18. mars 2006 - 01:36

MILJØ I TU 0206 sår Alf Tørum tvil rundt grønn strøm og RECS-sertifikater. Systemet har vært i bruk overfor større virksomheter i flere år, men er først nå tilgjengelig for vanlige forbrukere med standard strømavtaler. Det er derfor forståelig at det møtes med en viss usikkerhet. Som medlem av RECS vil jeg derfor med dette oppklare hva et RECS-sertifikat er, hvorfor det er etablert og hvordan systemet med «grønne sertifikater» fungerer.

I global målestokk er kraftproduksjon den største kilden til utslipp av klimagasser. Vi ser nå at stadig flere strømbrukere innen næringsliv og offentlig virksomhet blir klar over sitt indirekte ansvar for klimaendringen. Eksempler på virksomheter i Norge som gjør dette er stolprodusenten HÅG, reklameselskapet JCDecaux, Stiftelsen Østfold Forskning og trykkeriet Hippotamus.

RECS står for Renewable Energy Certificates System og er et system for handel med grønne sertifikater fra fornybar kraftproduksjon. Systemet samler fornybare kraftprodusenter, forbrukere og myndighetsorganisasjoner over hele Europa. Målet for RECS er å fremme kraftproduksjon fra fornybare og rene energikilder. Det er utarbeidet et europeisk regelverk og en norsk protokoll for godkjenning av kraftanlegg, utstedelse av sertifikater og handel med sertifikatene. For at et kraftanlegg skal bli godkjent i RECS, må det sertifiseres og Statnett SF må godkjenne søknaden.

Hvordan kan man garantere at kraften er fornybar?

RECS-sertifikatsystemet kan sammenlignes med vårt forhold til penger. Når jeg får min lønn en gang i måneden, får jeg ikke pengene i en lønningspose. Pengene blir satt inn på min bankkonto, og når jeg tar ut penger i en minibank, får jeg ikke ut de samme sedlene som min arbeidsgiver har satt inn. Min lønnsslip er som et grønt sertifikat: Det er et opprinnelsesbevis på at det et fylt på like mye penger som det jeg kan ta ut. På samme måte fungerer RECS-sertifikatene: Man kan ikke ta ut mer enn det som er fylt på av fornybar kraftproduksjon. Men man kan ikke garantere hva som tas ut av stikkontakten, bare hva som sendes inn i systemet.

Ved å etterspørre RECS-sertifikater gjør du det mer attraktivt å produsere fornybar kraft. Dette vil sikre at det som sendes inn i systemet, i så stor grad som mulig er fra fornybare energikilder. Dermed øker også andelen fornybar energi i den strømmen som tas ut av kontakten hjemme hos deg.

Hans Petter Kildal

Cinclus NordicFor mer informasjon, se på www.cinclusnordic.no, www.recs.org og www.statnett.no

Les mer om: