MENINGER

REACH må inn i EØS-avtalen

INDUSTRI: Om ett år utløper fristen for å preregistrere stoffer som faller inn under REACH, EUs nye og meget krevende regelverk for kjemikalier, metaller, mineralske stoffer, og stoffer fra planter og dyr.

Norsk Industri mener det er viktig at REACH blir et EØS-regelverk så fort som mulig. Men før fristen løper ut må markedsaktørene ta en rekke strategiske beslutninger.

Det første en bedrift må gjøre er å få full oversikt over hvilke stoffer som inngår i produkter bedriften selv produserer og sender på markedet. Dersom bedriften produserer disse stoffene innenfor REACHs geografiske virkeområde, har man registreringsansvar.

Dernest må stoffer kartlegges - også innkjøpte innsatsvarer, enten disse er rene stoffer, i stoffblandinger eller i faste bearbeidede gjenstander, og om disse stoffene importeres fra leverandører utenfor EU. TT

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.