INDUSTRI

REACH-forsinkelse skader industrien

TAPER: ¿ Forvirring rundt det nye kjemikalieregelverket REACH fører til at norske bedrifter går glipp av europeiske kontrakter, mener Norsk Industri.
TAPER: ¿ Forvirring rundt det nye kjemikalieregelverket REACH fører til at norske bedrifter går glipp av europeiske kontrakter, mener Norsk Industri.Bilde: colourbox.com

EU vedtok i desember det nye kjemikalieregelverket REACH.

Dette skal bidra til å øke kunnskapen om kjemikalier brukt i Europa, for på den måten å minske risikoene for mennesker og natur.

Bedrifter blir nødt til å registrere alle sine kjemiske substanser. I den såkalte forordningen må de i tillegg dokumentere for EUs kjemikaliebyrå at kjemikaliene de bruker ikke er farlige.

Venter med REACH

I juni blir regelverket inkorporert i EØS-avtalen, og dermed bindende for Norge. Miljøverndepartementet venter likevel med å innlemme regelverket i norsk lovgivning, og Norsk Industri er kritiske.

– Importører innenfor EU er allerede i gang med kartlegging av REACH-direktivets konsekvenser. Om ikke norske bedrifter opererer etter dette regelverket, vil man nok raskt se at mange europeiske selskaper vil skifte leverandør til noen innad i EU. De vil rett og slett ikke ta på seg hele forpliktelsen selv, sier Trygve Østmo, direktør for helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen i Norsk Industri.

– Avklar forvirringen

Østmo mener miljøvernminister Helen Bjørnøy raskest mulig må avklare forvirringen rundt REACH.

– Om ikke REACH-reglene innføres i Norge, vil hele registreringsbyrden skyves over på kundene. Uansett forsikringer fra norske bedrifter er det mye administrativt arbeid som må gjøres, og her vil bedrifter som ikke er omfattet av REACH komme til kort. Vi oppfordrer derfor miljøvernministeren til å akseptere REACH inn i EØS-avtalen uten unntak, sier Østmo.

Bjørnøy forstår frustrasjonenMiljøvernminister Helen Bjørnøy forstår at industrien er oppgitt over REACH-forvirringen, og lover fortgang.– Det tar alltid noe tid før EU-regelverk kan implementeres i Norge, da EU-regelverk alltid må gjennom en nasjonal vurdering og tas inn i EØS-avtalen gjennom de prosedyrer som finnes for det. Det vurderes om det er nødvendig med tilpasninger i EØS-avtalen for å opprettholde norsk bekyttelsesnivå der vi har nasjonale regler, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy til Teknisk Ukeblad.

Avhenger av andre

Hun peker på at innlemmelse i EØS-avtalen avhenger av andre enn Norge, blant annet de andre EFTA-landene og EU-kommisjonen.

– Denne regjeringen har vært svært aktiv for å påvirke REACH, og jeg har hatt mange møter og samtaler med aktørene i EU om dette. På norsk side har konsekvensene av det endelige REACH-regelverket blitt utredet av Statens Forurensningstilsyn, og regjeringen vurderer nå hvilke tilpasninger som kan være nødvendige når vi tar REACH inn i EØS-avtalen, sier Bjørnøy.

– Så raskt som mulig

Bjørnøy sier at avklaringen rundt REACH-regelverket har høy prioritet i regjeringen, og at hun forstår at usikkerheten rundt norsk tilslutning til REACH kan være uheldig for norske kjemikalieprodusenter.

– Jeg tar sikte på at avklaringene nasjonalt, i forhold til de andre EFTA-landene og EU-kommisjonen skal gjøres så raskt som mulig, sier hun.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.