Råvareprisene stiger og industrien har vært uforberedt

Gjennom fjoråret steg prisene på metaller og andre råstoffer betydelig, men halvparten av industrilederne i Europa var uforberedt. Nå er det 76 prosent av industrilederne som frykter sterk eller moderat prisøking det neste året.

Råvareprisene stiger og industrien har vært uforberedt
Prisene på aluminium stiger til himmels og halvparten av industrilederne frykter at prisen vil fortsette å øke. Mer betryggende er det at færre, kun 17 prosent, frykter at produsentene ikke kan levere. Foto: Tony Hall/Hydro

En tydelig majoritet, 75 prosent, av industrilederne sier at de økte kostnadene må føres over på kundene