Rasskader for 45 millioner

STORE SKADER: Ingen menneskeliv gikk tapt, men Namsos-raset fredag ga store materielle skader.
STORE SKADER: Ingen menneskeliv gikk tapt, men Namsos-raset fredag ga store materielle skader. (Bilde: Scanpix)

Ni av bolig- og fritidseiendommene som ble tatt av raset er totalskadd, ifølge takstrapporten.

Ytterligere tre eiendommer ble skadet da det flere hundre meter brede leirraset gikk i Namsos fredag.

Kan bli endret

Den foreløpige takstrapporten konkluderer med at skadene beløper seg til 45 millioner kroner.

Konklusjonen er basert på observasjoner fra lufta, kartdata og registrerte opplysninger i eiendomsdata og kan bli endret når det blir mulig å reise inn i rasområdet.

– De skadelidte må så raskt som mulig ta kontakt med sitt forsikringsselskap og sende inn skademelding, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Westby i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Husløse i månedsvis

Det kan ta flere måneder før de evakuerte etter raset i Kattmarkveien i Namsos kan flytte hjem.

Omkring 20 hus ligger uskadd, men uten veiforbindelse i området bortenfor rasstedet i Kattmarka.

Rundt 100 personer er berørt av rasulykken, og mange av dem kan komme til å måtte vente til over sommeren før de får flytte hjem til husene sine.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå