ARBEIDSLIV

Raser mot utflytting

Regjeringens forslag om å flytte åtte statlige tilsyn ut av Oslo høster ingen godord hos dem som jobber der. Ut fra signalene fra Stortinget om at flertallet støtter regjeringen, anser de fleste slaget for tapt. Nå handler det om å sikre stumpene.

Tilbakeslag

- Telekonkurransen ofres på distriktspolitikkens alter, sier fungerende direktør Jan Graff i Post- og teletilsynet (PT) som kommentar til at tilsynet skal flyttes til Agder.

Endelig stedsvalg i Agder er ennå ikke tatt. Men Grimstad holdes som favoritt på grunn av sitt brede IKT-miljø, og Arendal vil støtte Grimstads kandidatur.

Det er med andre ord glede i Aust-Agder. Gleden er forståelig nok ikke like stor blant de 145 ansatte i PTs lokaler i Oslo.

- Erfaringsvis følger under 10 prosent av de ansatte med på flyttelasset i prosesser av denne typen. Mange av våre medarbeidere sitter med bred og dyp kompetanse innen mange ulike fagområder, kompetanse som det vil ta mange år å bygge opp på et nytt sted. Spesielt er vi bekymret for at nødvendig juridisk kompetanse skal bli vanskelig å rekruttere når PT blir lokalisert i Agder, sier Graff.

PT har i dag ca 60 ansatte med teknologisk spesialkompetanse.

Selve flyttevedtaket kom ikke som noen bombe i PT.

- Vi har selvsagt registrert administrasjonsminister Victor Normans planlagte melding om statlig fornyelse og lokaliseringsspørsmål for statlige organer. Den skal komme i januar neste år. Derfor kom tidspunktet for kunngjøring av lokalisering svært overraskende, og stedsvalget for PT enda mer overraskende. Bergen har vært det heteste tipset så langt, og særlig etter at det nå er klart at Konkurransetilsynet flytter dit, ville dette etter vår mening vært det naturlige valget. Det har ved flere anledninger vært hevdet at en del av våre aktiviteter burde integreres med Konkurransetilsynet. Det er faktisk slik at det EU-regelverket som skal innføres neste år, forutsetter et nært samarbeid mellom teleregulatør og Konkurransetilsyn, sier Graff.

PT er kanskje aller mest bekymret for timingen i flytteprosessen.

- Telekonkurransen er fortsatt i sin spede begynnelse. De små aktørene, og også vi i PT, opplever storebror Telenor som en meget aggressiv konkurrent med en fortsatt sterkt dominerende posisjon. Resultatet av å legge ned PT i Oslo vil i en periode bety dårligere vilkår for alle brukere av teletjenester i Norge, sier Graff.

Råtner på rot

I Arbeidstilsynet frykter NITOs tillitsvalgte, Einar Larson, at kompetansen tilsynet besitter vil råtne på rot om Arbeidstilsynet flyttes til Trondheim

- Du kan godt si at en maskiningeniør er en maskiningeniør, at den tekniske kompetansen er den samme. Men vi besitter i tillegg kompetanse om regelverksbehandling både nasjonalt og i forhold til EU. Denne kompetansen er koplet tett sammen med den tekniske kompetansen. Det er en type kompetanse det har tatt år å bygge opp, sier Larson.

Han anslår at av Arbeidstilsynets 520 ansatte vil drøyt 150 bli berørt av flytteplanene, av disse er grovt regnet 25-30 ingeniører og sivilingeniører. Mange av disse har nok begynt å lese stilling ledig-annonser med en helt annen interesse enn tidligere.

- Ja, nå leser jeg dem ikke lenger av allmenn interesse, men med tanke på å sende en søknad. Jeg vil tro at mange av mine kolleger gjør det samme. Ingen har uttrykt seg positivt om denne flyttingen, sier Larson.

NIF og NITO på banen

Onsdag 11. desember var det et møte mellom representanter for NITOs sentrale organisasjon og tillitsvalgte i de berørte organene. Kampmoralen var høy.

- Vi er innstilt på å gjøre det vi kan for å endre beslutningen. Om det ikke lar seg gjøre, må vi arbeide for at medlemmene våre kommer best ut av flytteprosessen, enten de velger å bli med eller ikke, sier informasjonssjef Arve Christensen i NITO, som har 167 medlemmer i de åtte berørte etatene.

NIF vil tilby omstillingskurs for de berørte medlemmene.

- Vi stiller med et opplegg som er tilpasset den enkelte etat, og vi har også sendt ut informasjon til de enkelte medlemmene, sier advokat Per Egeness i NIF.

Dernest vil både NIF og NITO vurdere begrunnelsene og se på hvor klokt det er. I begge foreningene er det en klar oppfatning av at distriktspolitiske hensyn ikke er en begrunnelse de kan akseptere for å flytte så mange mennesker.

Skogsholm vs Skogstad

Samferdselsminister Torild Skogsholm avviser argumentene fra de ansatte i Luftfartstilsynet og direktør Per-Arne Skogstad om at en flytting vil svekke flysikkerheten. Hun regner med at det vil ta tre til fire år å bygge opp et tilsyn i Bodø med tilstrekkelig kompetanse.

Ifølge Per-Arne Skogstad vil ingen av de ansatte med flyteknisk kompetanse flytte til Bodø.

Av de 145 som i dag har sitt daglige virke i tilsynet er det kun en kontoransatt som hittil har meldt sin interesse for å flytte nordover. Bodø inngår foreløpig ikke i planene til de rundt 65 NIF- eller NITO-medlemmene i Luftfartstilsynet.

Skogstad står fast på sitt at det vil ta inntil ti år å få opp nødvending kompetanse i Bodø.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.