Rapport: Slik endrer ny teknologi verdens energimarkeder

Kineserne kommer for fullt. Også i Europa.

Rapport: Slik endrer ny teknologi verdens energimarkeder
Investeringer i USA: På tross av en president som vil legge til rette for olje og kull, økte investeringene i ren energiforsyning i fjor til 57 milliarder dollar. Foto: BNEF - Sustainable Energy in America Factbook, 2018

Hvert år analyserer Capgemini utviklingen i verdens energimarkeder og summerer det opp i sin World Energy Markets Observatory report. Nå foreligger årets utgave.