MARITIM

Rapport: 24.782 kvadratkilometer med havområder skal vurderes for havbruk

Ny rapport foreslår å legge havbruk på samme sted som havvind.

Salmar og Maricultures Smart Fish farm blir trolig det første oppdrettsanlegget som blir lagt til havs.
Salmar og Maricultures Smart Fish farm blir trolig det første oppdrettsanlegget som blir lagt til havs. Illustrasjon: Mariculture

Foreløpig finnes det ikke havbruksanlegg langt til havs, men flere prosjekter er under utvikling. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor bestilt en kartlegging av hvilke havområder utenfor grunnlinjen som er aktuelle for havbruk til havs.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.