ARKIVNYHETER

Rambøll planlegger ny E 134 rundt Kongsberg

Under storflommen i juli 2007 herjet Numedalslågen så ille med E 134 at den måtte stenges. Den nye E 134 skal ikke gå helt nede ved elva, og blir ikke påvirket av en lignende flom.
Under storflommen i juli 2007 herjet Numedalslågen så ille med E 134 at den måtte stenges. Den nye E 134 skal ikke gå helt nede ved elva, og blir ikke påvirket av en lignende flom. Bilde: Anders Haakonsen
7. okt. 2009 - 01:10

Reinertsens anbud var på 41,316 millioner kroner. Flere anbydere var det ikke.

Den aktuelle strekningen er 13,7 km lang. Den går mellom Damåsen i Nedre Eiker kommune og Saggrenda i Kongsberg kommune. Anbudskonkurransen gjaldt også opsjon på byggeplanen. Vanligvis pleier Vegvesenet å lyse ut en egen konkurranse om byggeplanen, men denne gangen ble planarbeidet lyst ut som én entreprise for å spare tid. Det betyr at byggherren slipper ny utlysning hvis man ønsker å gå videre med samme konsulent, men man er ikke nødt til å gjøre det. Usikkerhet om omfanget av prosjektet er en av grunnene til at Vegvesenet vil ha muligheten til å skifte konsulent underveis.

Hensikten med den nye vegen er å legge E 134 langt vekk fra bykjernen i Kongsberg. I dag går den så vidt utenom sentrumsgatene, men boligområdene øst og spesielt sør for sentrum er sterkt berørt av gjennomgangstrafikk.

Nøyaktig trasé for den nye vegen er ikke fastsatt, men det er klart at den vil gå sør for byen. Numedalslågen skal krysses på en ca. 200 meter lang bru. To krysningspunkter er aktuelle. Det ene ligger like sør for Sellikdalen bru, den nye gang/sykkelbrua som ble åpnet i juni i år. Det andre ligger 100 meter lengre sør.

Øst for elva blir det en tunnel med en lengde på rundt to kilometer. På vestsiden blir det tre tunneler. Den ene blir ca. 1,7 km lang. Den begynner like ved vestre landkar til brua over Lågen. Lengre vest blir det to tunneler med lengder på rundt en halv kilometer.

Det er heller ikke bestemt hvor bred vegen skal bli. Det som er sikkert, er at det blir midtrekkverk på hele eller deler av strekningen. Det er også mulig at en eller flere av tunnelene får to løp. I følge Vegvesenets retningslinjer skal det mindre trafikk til for at en tunnel må ha to løp enn for at en veg i dagen må ha fire felt.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.