NYHETER_BYGG

Rally Lofast

Men nå er det full fart på anleggsplassen i Sørdalen seks og en halv kilometers nyanlagt pilotveg fra Gullesfjordbotn - der E10 enn så lenge stikker kursen gjennom Vesterålen til Melbu.

Opplasting og utkjøring etter siste salva i stuffen. Ute i dagen boreriggen i avventende hvilemodus. Like ved har en mobilkran hevet armen for et containerløft. Det graves og jobbes. Dumpere som freser opp og ned anleggsvegen i skytteltrafikk så støvføyka står.

Byggetrinn to ble igangsatt i august i fjor, og vil med planlagt tempo være ferdig i løpet av 2007. -Pilotvegen vi har kjørt for å komme opp til tunnelpåhugget er bygd opp på fiberduk, forteller kontrollingeniør Hallgeir Skartun i Statens vegvesen. - I Sørdalen ligger hele traseen på myrgrunn. Manko på steinmaterialer av byggbar kvalitet før tunneldrivingen startet har vært et problem. Redningen var å finne i gullkista til Atle Mathiassen på Blokken. Men nå bygger vi alt med tunnelstein.

Mange spesialtiltak

- Andre problemer og utfordringer, Skartun? - Mens vi har holdt på med anleggsvegen har det vært særdeles mye nedbør. Rasfaren i dette området innebærer at vi må bygge hele ti rasvoller, 8-10 meter høy den største, for å sikre den nye europavegen. Tiltaket legger beslag på anselige massekvanta. Elva som snor seg nedover dalen representerer nok en naturgitt utfordring. Den må forseres av fire bruer av mindre format i Sørdalen. Det er ellers uvanlig å drive lange tunneler som dette bare fra en kant, og dette forklarer den lange byggetiden på to år. Anlegget er dessuten underlagt strenge miljøkrav.

Lofast har derfor en egen landskapsarkitekt som jobber spesifikt med dette. Aktiviteten på anlegget begynner å ta seg opp. Her i dag er vi tretti mann, derav ni funksjonærer og tolv tunneldrivere. Men ved full drift vil det være 150 mann på Lofast, opplyser Hallgeir Skartun til Våre Veger.

Nesten som ny

Det er lite å utsette på maskinpark, infrastruktur og bekvemmeligheter på Lofastanlegget. Tre nymonterte telthaller bidrar til ly mot vær og vind. Deriblant en stor og luftig verkstedhall som ennå ikke var tatt i bruk da vi var der. Her finner vi dessuten et mobilt betongblandeverk. Maskinen som gjør grovarbeidet i stuffen er en ti år gammel AMV-tunnelborerigg. Den ble brukt på "Romeriksporten", men har vært gjenstand for kontinuerlig oppdatering og er nesten som ny, ifølge Helge Hansen og Rune Fredriksen som tøyler riggen på ti timers skift to uker på rad før de kan ta ei uke fortjent fri.

- Dette er en 3-boms datariggen med 18 fots guide. Dataen ble oppdatert i 2002. -Hvor fort eter den seg inn i fjellet? - I denne fasen klarer vi to daglige salver og ti meters inndrift. Når driverutinen er kommet i gjenge tilsier planen tre daglige salver. I dag ligger stuffen 250 meter inne i fjellet, forteller de to som begynte på Lofast 5.januar etter å ha vært i Asker og drevet jernbanetunnel. Tunnelsluskene uttrykker upåklagelig trivsel på Lofast.

SRG-kontrakten

Sørdalstunnelen blir 6,4 km lang og bygges i T8,5-profil. Vegen i dagen utgjør 6,5 km på pilotvegens trase i Sørdalen samt 1,5 kilometer på den andre siden av tunnelen. Hovedentreprenøren har satt bort flere oppgaver til andre firmaer, så som vegbygging, utkjøring av stein, tunnelportaler og betongarbeider. SRG-kontrakten pålydende 212 millioner kroner omfatter framføring av veg opp til bærelaget og skal være sluttført til 31.mai 2007. Asfalten kommer som en særskilt kontrakt.

----------------------

Ble stoppet av uvær

- Vi begynte riggingen 1.september og er ennå bare i startfasen. I en del perioder har været vært lite tilfredsstillende. Før jul ble vi stoppet av et skikkelig uvær, forteller Nils Åge Gården, som er driftsleder i tunnelen og kommer fra Vågå.

-----------------------------------------------------------

Bruker bare stikkene

Kaare Moan fra Fauske har nettopp vært inne på stuffen og lastet opp stein. Vi fikk han på kornet der inne. Hjullasteren han kjører er en splitter ny Volvo L22. Den manøvreres med stikker - en på hver side av setet, og i arbeidsmanøvrer bruker han ikke rattet. Skuffa tar 5 kubikk i slengen. 5 skuffer per opplastningsøkt.

-----------------------------------------------------------

SRG-kontrakten

Tunnel 6,4 km og 8 km veg i dagen

Hovedentreprenør og tunneldriving: Scandinavian Rock Group - SRG

Veg i dagen: Målselv Maskin og Transport

Utkjøring stein: Arild Benjaminsen

Bruer og tunnelportaler: Sortland Entreprenør

Betong: Ferdigbetong Anlegg.

Kontraktssum 212 mill kr.

Sluttføres 31.mai 2007

-----------------------------------------------------------

Nye Lofast-kontrakter

Hovedkontrakt nr.2: Den neste hovedkontrakten blir utlyst før utgangen av mars. Kontrakten omfatter bygging av en 7,2 km lang tunnel fra Raftsundbrua ved den såkalte Dørumsvingen til Ingelsfjorden (Raftsundtunnelen) pluss en mindre tunnel på 210 m (Storåtunnelen). Jobben omfatter rundt 270.000 m3 fjell i veglinja. Varighet: juni 2004 - ut 2006.

Hovedkontrakt nr.3: Kontrakten omfatter bygging av en 1.240 m lang tunnel fra Ingelsfjorden (Ingelsfjordtunnelen) samt veg i dagen fram til Øksfjorden. Planlagt oppstart omkring mars 2005.

Hovedkontrakt nr.4: Bygging av to bruer som krysser Øksfjorden over Husjordøya. Det er snakk om stålbærere i begge bruene som får lengder på henholdsvis 250 m og 300 m. Kontraktene blir lyst ut på anbud rundt årsskiftet 2004-2005.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.