Rådyr vindkraft

I dag har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt tilsagn om 72 millioner kroner i investeringsstøtte til Statkrafts planlagte vindkraftverk på Smøla. I tillegg må de betale bare halv elavgift for strømmen, det vil si 6,5 øre pr. kilowattime. For dette får de et vindkraftanlegg på 40 megawatt (MW), som produserer rundt 120 gigawattimer årlig (GWh/år).

Firedobbelt

tekblad.no kan imidlertid dokumentere at staten kunne fått nærmere fire ganger så mye kraft, om pengene i stedet ble skutt inn i modernisering av det eksisterende vannkraftsystemet. Det ligger mange prosjekter i skuffene til kraftprodusentene, som er ørlittegrann for dyre med dagens priser, og uten støtteordninger.

– Det ligger et opprustninggs- og utvidelsespotensial på 5–10 terawattimer årlig i norske vannkraftanlegg til overkommelige priser, hevder seniorrådgiver Erik Fleischer hos Norconsult. Han mener at de gjennomsnittlige utbyggingsprisene på disse prosjektene ligger på rundt to kroner pr. kilowattime. Dette tallet må ikke forveksles med kraftprisen fra anlegget.

Et annet regnestykke

Statkrafts vindkraftanlegg på 40 MW vil koste 280 millioner kroner å bygge. Det vil si at investeringsstøtten er på drøyt 25 prosent.

Nå skal vindkraftanlegget også slippe unna med halv elavgift, noe som pr. i dag ikke er aktuelt for vannkraft. Men om så var, ville de 6,5 ørene pr. kilowattime utgjøre 104 millioner kroner i løpet av en økonomisk levetid på 40 år. Den totale støtten kommer da opp i 176 millioner kroner for anlegget, inkludert de 72 millionene i investeringsstøtte.

Om vannkraftutbyggeren selv skal stå for 80 prosent av kostnadene, som ifølge Fleischer er rimelig å anta, betyr det et anlegg til rundt 880 millioner kroner.

Med en gjennomsnittlig utbyggingspris på to kroner pr. kilowattime, blir det et vannkraftanlegg som kan gi hele 440 GWh/år, mot Statkrafts 120 GWh med vindkraft.

I tillegg, uten at vi regner det inn her, betaler vannkraftprodusenter på 3–4 øre/kWh i skatt som pløyes tilbake til staten. Denne skatten slipper vindkraftprodusenter i dag å betale.

En halv milliard i støttebehov

Det planlagte vindkraftanlegget på 40 MW er bare byggetrinn 1 på Smøla. I tillegg ønsker Statkraft å bygge ut ytterligere 104 MW på øya. I tillegg har de planer om et vinkraftanlegg på 70 MW på Stadt og ett på 56 MW på Hitra. Alle disse anleggen vil vil ifølge Statkraft selv kreve rundt en halv milliard kroner i statlig støtte å realisere.

[Søkeord: dyrvind]

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå