NETTARKIV

Rådløse ingeniører?

OPPSLAGET i Teknisk Ukeblad nr 12 om grådige konsulenter som danser rundt kloakkalven har ikke uventet falt konsulentbransjen tungt for brystet. Det påfallende er at alle tilbakemeldinger og kommentarer går på uenighet om faglige forhold rundt rensemetoden i norske kloakkanlegg. Det at rådgiverne her sitter i posisjon til å melke kommunene, blir ikke kommentert, i alle fall ikke offisielt. Kilder TU har vært i kontakt med, er glad for at vi tar opp konsulentbransjens måte å operere på, men de ønsker ikke å stikke hodet frem.

Det har derimot professor Rune Bakke ved Høyskolen i Telemark gjort. Han tok bladet fra munnen i TU nr. 12/02 og hevdet at "mange konsulenter anbefaler kjemiske renseanlegg, vel vitende om at disse ikke vil innfri EUs nye rensekrav". Han ertet på seg en annen professor, Hallvard Ødegaard ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ødegaard forsvarer konsulentenes spesifikasjon av kjemiske anlegg med fjerning av fosfor for å hindre algeoppblomstring. Han mener at de som uttaler seg til TU, er professorer som står langt fra virkeligheten og den prosjekterende ingeniør (se artikkel side 16).

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) trykker selvsagt Ødegaard til sitt bryst. Men saken må være ømtålelig for foreningen når den må bruke en kommunikasjonsrådgiver til å slukke brannen ved å skrive en artikkel basert på Ødegaards uttalelser på egen hjemmeside, og ikke kan stille opp med egen ledelse og motsi innholdet i TUs artikkel.

Konsulentselskapene selv skylder på kommunene for at de ikke har tatt hensyn til EU-kravene. Vi trodde at konsulentene nettopp skulle vite mer enn kommunene selv, hvorfor skulle de ellers engasjere dem?

Det er klart at konsulentbransjen kommer i et dårlig lys når flere kommuner rett og slett hopper bukk over konsulentene og kjører sitt eget løp, til langt lavere kostnader.

RIF har tydeligvis en jobb å gjøre i forhold til egne medlemmer. Ellers kan Kommune-Norge til slutt la være å bruke deres tjenester. Tilliten er allerede frynset.

Det at rådgiverne sitter i posisjon til å melke kommunene, blir ikke kommentert.

Les mer om: