BYGG

Rådgiverne går sammen om BIM

TAR STYRINGEN: Denne gruppen har bestemt seg for å ta styringen over BIM-utviklingen i norsk byggenæring. Fra venstre Øivind Mork (Asplan Viak), Bjørn Tore Landsem (Rambøll), Frøydis Espedal (Sweco), Christian Nørgaard Madsen (COWI), Jon Nyheim (Norconsult), Håkon Sannum (Multiconsult).
TAR STYRINGEN: Denne gruppen har bestemt seg for å ta styringen over BIM-utviklingen i norsk byggenæring. Fra venstre Øivind Mork (Asplan Viak), Bjørn Tore Landsem (Rambøll), Frøydis Espedal (Sweco), Christian Nørgaard Madsen (COWI), Jon Nyheim (Norconsult), Håkon Sannum (Multiconsult).Bilde: Multiconsult
Joachim Seehusen
30. juni 2009 - 07:55

Dette er BIM

  • BIM (Building Information Model) er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv. Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.
  • I åpen BIM benyttes den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som administreres av buildingSMART International (tidligere IAI). buildingSMART standardene er ISO-standarder og er dokumentert på Express data definition language som også er utviklet som en ISO-standard.
  • En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene ikke benytter proprietære standarder, derfor IFC.


Nå vil rådgiverne få fart på bruken av digitale verktøy i byggenæringen.

De seks, som representerer 80 prosent av Rådgivende Ingeniørers Forening, har satt ned en ekspertgruppe der BIM-ansvarlig i hver av bedriftene er med.

Samarbeid

Over sommeren skal også arkitektene inviteres til å delta i samarbeidet.

– Vi ønsker å jobbe mer systematisk med BIM og stå frem med en klarere front, sier Håkon Sannum, administrerende direktør i Multiconsult.

Sammen med Multiconsult er Sweco, Cowi, Asplan Viak, Norconsult og Rambøll med i BIM-gruppen, der målet er å utvikle felles prosesser for å dra full nytte av BIM.

Det eksisterer i dag ingen felles strategi for bruk av BIM i byggenæringen.

Byggenæringens Norsok

– Når vi seks store går sammen, har jeg stor tro på at vi får et så stort trøkk at vi kan løfte bransjen videre, sier John Nyheim, administrerende direktør i Norconsult.

– Vi tror alle at BIM kan bidra til bedre samhandling mellom de ulike aktørene i byggenæringen.

Flere av de seks har erfaring fra olje- og gassektoren, der bransjen i 1993 gikk sammen i prosjektet Norsok for å utvikle felles standarder og prosedyrer. Det ble en suksess og bidro både til kostnadsreduksjoner og økt konkurransekraft for norske bedrifter. Det er et slags byggenæringens Norsok rådgiverne nå håper å få til.Standardiserte modeller

– BIM er ikke lenger noe konkurransefortrinn, det er noe hele byggenæringen må forholde seg til, og vi mener rådgiverne er de som har kommet lengst, sier Sannum om hvorfor denne BIM-gruppen nå er dannet.

Gruppen har som mål å utvikle standardiserte gjennomføringsmodeller som kan benyttes av alle.

– Vi ønsker også å ha med arkitektene i dette arbeidet. Vi har ennå ikke hatt møter med dem, men vi vil kontakte noen av de største rett over sommeren, sier Sannum.

Den fjerde dimensjon

John Nyheim forteller at gruppen vil starte med en gjennomgang av et prosjekt for å finne de kritiske prosessene, og så utvikle en felles plattform.

– Vi skal også ha innspill fra byggherrer og entreprenører, vi ønsker ikke å skvise noen, sier Nyheim.

– Informasjonsflyt og informasjonsstyring er de største utfordringene i byggenæringen. I Multiconsult bruker vi ikke begrepet 3D, vi snakker om 4D. Arbeidsprosesser og informasjon er den fjerde dimensjonen, og vi tror næringen undervurderer den, sier Ola Dalen, leder av markeds- og forretningsutvikling i Multiconsult.

Åpne programmer blir lukket

Et av problemene i dag er at mange forskjellige leverandører utvikler programtillegg til de store programmene, for eksempel Revit.

Mange av disse tilleggene er utviklet på en måte som gjør at det ikke lenger er mulig å utveksle informasjoner, selv om alle parter bruker den åpne standarden IFC.

Nå har rådgiverne sett seg lei på at spesialutvidelser av programmene svekker eller ødelegger mulighetene for fri flyt av informasjon gjennom en byggeprosess.

– Det er riktig, men det viktigste er å utvikle prosessene, sier Ola Dalen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.