Råd om vann-regler

Myndighetene lover enklere regler, men stadig nye forskrifter og lover kommer.

En ny avløpsforskrift har vært på høring. Den skal være klar 1. juli 2004.

Det reises spørsmål om en samlet VA-lov kan gjøre livet lettere for dem som skal bruke reglene.

Seminaret tar også for seg Mattilsynet og tilsynsmyndighetens rolle når godkjenningsmyndigheten og næringsmiddeltilsynet blir statlig.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå