NYHETER_BYGG

Puss mot slagregn

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
8. mars 2002 - 10:27

Etter flere høster med meget kraftige regnskyll på Sør- og Østlandet, har Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk) satt i gang forsøk med puss som overflatebehandling. Hensikten har vært å kartlegge om dagens byggepraksis med puss på murte fasader i moderat klima, gir tilstrekkelig sikkerhet mot fuktproblemer.

Undersøkelsene viser at tosjikts pussbehandling som er mest vanlig på Sør- og Østlandet ikke gir tilfredsstillende vern mot kraftig slagregnpåkjenning. På denne bakgrunn anbefaler derfor Byggforsk derfor tresjikts pussbehandling også for Sør- og Østlandet. I tillegg gir tresjikts behandling større sikkerhet både mot opprissing og synlige fuger, og det vil gi større motstandsevne også mot andre påkjenninger.

Laboratorieforsøk utført ved Byggforsks laboratorier i Trondheim viste blant annet at vannavvisende middel i pussmørtel ikke nødvendigvis gir en mer regntett pussbehandling. Forsøkene ble utført på underlag av lettklinkerbetongmurverk, men forskerne tror også resultatene er gyldige for andre underlag så lenge porestørrelsen er større enn i grunningen.