BYGG

Pulverisert ansvar for sikkerhet

Bilde: Jernbaneverket

Ansvaret for kritisk infrastruktur er fullstendig pulverisert i Norge.

– Ja, det er grunnlag for å bruke en slik betegnelse, sier Terje Aven, professor i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

Ansvaret er delt på så mange departementer og underetater at ingen kan ha full oversikt. Gjennom sårbarhetsutvalget foreslo Kåre Willoch allerede i 2000 å legge ansvaret til ett departement. I NOU 2006 6, "Når sikkerhet er viktigst" ble forslaget gjentatt.

Fortsatt er intet skjedd.

Sven Ullring, som ledet arbeidet med NOU-rapporten, bekrefter overfor TU at ansvaret er pulverisert: - Ja, selv om noe er bra, er mye av ansvaret pulverisert.

Brannen på Oslo S inkluderer områdene elkraft, elektronisk kommunikasjon og transport.

6 + 5 ulike myndigheter

Det betyr at i en eller annen form har Olje- og energidepartementet, Justis og politidepartementet, Samferdselsdepartmentet, Forsvarsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet noe de skal ha sagt.

I tillegg har disse departementene fordelt noe av ansvaret til de underliggende etatene Post og teletilsynet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Jernbanetilsynet

Tåpelig

– Ryddig tenkning ville vist at dette var helt tåpelig, sier Aven om alle kablene var plassert i en og samme kulvert, og at det manglet reservestrømforsyning. Han sier at strukturene på toppen ikke er gode nok.

– Ut fra et slikt regime vi har i Norge må vi forvente at slikt skjer. Hendelser vil forekomme uansett, men vi kan redusere risikoen og konsekvensene, sier Aven.

I NOU 6/2006, "Når sikkerhet er viktigst" kommer det kritikk mot manglende plassering av ansvaret.

I NOU-en heter det blant annet: Ansvaret for kritisk infrastruktur er således ikke skilt ut som et eget fagområde løsrevet fra det øvrige ansvar innenfor en sektor. Det foreligger altså ikke et «helhetsprinsipp» for organiseringen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet som innebærer at et departement skal ivareta helheten på tvers av fagdepartementene.

Eget departement

– Kåre Willoch ville jo i sin tid ha ansvaret lagt til et eget departement, men det ble ikke fulgt opp. Mange av oss fagfolk er enige om at noe skurrer i måten det er organisert på, sier prosesser Aven.

"Utvalget mener at Justis- og politidepartementet på mange måter er innrettet til å være det «sikkerhetsdepartement som sårbarhetsutvalget foreslo.", heter det i NOU'en "Når sikkerhet er viktigst".

Dette har Justisdepartementet ennå ikke tatt stilling til. – Det kommer en stortingsmelding om dette på vårparten neste år, melder informasjonsavdelingen i departementet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.