Pulverisert ansvar for sikkerhet

(Bilde: Jernbaneverket )
Kabler og ledninger for mange ulike aktører i samme kulvert og kabelgate. Hvem har egentlig anasvaret? (Bilde: Jernbaneverket )
Under perrronger og jernbanespor går det ledninger og kabler i hytt og vær, men som regel i samme kulvert. Hvem har ansvaret? (Bilde: Scanpix/Bendiksby, Terje )
Når det brenner, er ansvaret for slokking klart: Det kommunale brannvesenet. (Bilde: Scanpix/Holm, Morten)
(Bilde: Bo Mathisen)
Adm. dir. Post- og teletilsynet (Bilde: Trond Heggelund)
VIL HA BEDRE SIKKERHET: Mange norske bedrifter, spesielt innen byggbransjen og industrien, tar for lett på sikkerheten. Dette kan føre til at de kan bli et offer for kriminalitet, sabotasje og terrorisme, hevder direktør Kim Ellertsen i Næringslivets Sikkerhetsråd og direktør Ketil Storaas Hansen i Nasjonal Sikkerhetsyndighet. (Bilde: Trond Heggelund)
HØYT AMBISJONSNIVÅ: Dag Terje Andersen vil at Norge skal bli best på grønn energi. Hvordan utdyper han ikke. (Bilde: Ap)
VIL HA STORSATSING TIL HAVS: Åslaug Haga varsler penger til utvikling av vindmøller til havs. (Bilde: Jannicke Nilsen)
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete, 29. mars 2007 (Bilde: Mona Strande)
VURDERER: Statsråd Knut Storberget har gått ut med Justisdepartementet nå vurderer om antallet Tetra-apparater bør økes ytterligere enn de 40 000 som er planlagt. Nettet som sådan vil ha god kapasitet til å dekke et eventuelt slikt behov, skriver Storberget i en replikk. (Bilde: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix)
(Bilde: Knut Falch)
Landets nye forsvarsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen (55) fra Hordaland. (Bilde: Arbeiderpartiet)
  • Bygg

Ansvaret for kritisk infrastruktur er fullstendig pulverisert i Norge.

– Ja, det er grunnlag for å bruke en slik betegnelse, sier Terje Aven, professor i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

Ansvaret er delt på så mange departementer og underetater at ingen kan ha full oversikt. Gjennom sårbarhetsutvalget foreslo Kåre Willoch allerede i 2000 å legge ansvaret til ett departement. I NOU 2006 6, "Når sikkerhet er viktigst" ble forslaget gjentatt.

Fortsatt er intet skjedd.

Sven Ullring, som ledet arbeidet med NOU-rapporten, bekrefter overfor TU at ansvaret er pulverisert: - Ja, selv om noe er bra, er mye av ansvaret pulverisert.

Brannen på Oslo S inkluderer områdene elkraft, elektronisk kommunikasjon og transport.

6 + 5 ulike myndigheter

Det betyr at i en eller annen form har Olje- og energidepartementet, Justis og politidepartementet, Samferdselsdepartmentet, Forsvarsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet noe de skal ha sagt.

I tillegg har disse departementene fordelt noe av ansvaret til de underliggende etatene Post og teletilsynet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Jernbanetilsynet

Tåpelig

– Ryddig tenkning ville vist at dette var helt tåpelig, sier Aven om alle kablene var plassert i en og samme kulvert, og at det manglet reservestrømforsyning. Han sier at strukturene på toppen ikke er gode nok.

– Ut fra et slikt regime vi har i Norge må vi forvente at slikt skjer. Hendelser vil forekomme uansett, men vi kan redusere risikoen og konsekvensene, sier Aven.

I NOU 6/2006, "Når sikkerhet er viktigst" kommer det kritikk mot manglende plassering av ansvaret.

I NOU-en heter det blant annet: Ansvaret for kritisk infrastruktur er således ikke skilt ut som et eget fagområde løsrevet fra det øvrige ansvar innenfor en sektor. Det foreligger altså ikke et «helhetsprinsipp» for organiseringen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet som innebærer at et departement skal ivareta helheten på tvers av fagdepartementene.

Eget departement

– Kåre Willoch ville jo i sin tid ha ansvaret lagt til et eget departement, men det ble ikke fulgt opp. Mange av oss fagfolk er enige om at noe skurrer i måten det er organisert på, sier prosesser Aven.

"Utvalget mener at Justis- og politidepartementet på mange måter er innrettet til å være det «sikkerhetsdepartement som sårbarhetsutvalget foreslo.", heter det i NOU'en "Når sikkerhet er viktigst".

Dette har Justisdepartementet ennå ikke tatt stilling til. – Det kommer en stortingsmelding om dette på vårparten neste år, melder informasjonsavdelingen i departementet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå