ARKIVNYHETER

PUD levert for Valemon-utbyggingen

LEVERER: ¿ Dette er den andre, store utbyggingsplanen vi leverer inn i år. Det er vi svært fornøyd med, sier konserndirektør Øystein Michelsen i Statoil
LEVERER: ¿ Dette er den andre, store utbyggingsplanen vi leverer inn i år. Det er vi svært fornøyd med, sier konserndirektør Øystein Michelsen i Statoil Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
21. okt. 2010 - 22:35

Valemon - feltet

  • Gass- og kondensat-felt i Nordsjøen mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør, om lag 160 kilometer vest for Bergen.
  • Utvinnbare reserver beregnes til 26 milliarder kubikkmeter gass og 5 millioner kubikkmeter kondensat.
  • Forslås utbygget med en ubemannet, bunnfast stålplattform med separasjonsanlegg for gass, kondensat og vann. Feltet knyttes til eksisterende infrastruktur gjennom rørledninger langs havbunnen.
  • Planlagt produksjonsstart: 2014

Lisenspartnere:

Statoil, operatør (64,275 prosent)

Total (2,5 prosent)

Enterprise Oil Norge (3,225 prosent)

Petoro (30 prosent).

Eierandelene forutsetter myndighetsgodkjenning av Valemon enhetsavtale.

– Jeg er glad for å ha mottatt en utbyggingsplan for Valemonfeltet. Feltet ble funnet så tidlig som i 1985, og rettighetshaverne har arbeidet lenge med utbyggingen. Dette viser at grundig arbeid med feltene gir resultater, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

57 milliarder i verdier

Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen mellom Gullfaks og Kvitebjørn. De utvinnbare reservene er i følge operatøren på 26 milliarder Sm 3 gass og 5 millioner Sm 3 kondensat, eller 206 millioner fat oljeekvivalenter totalt. Investeringene er beregnet til nærmere 20 milliarder kroner. Utbyggingsløsningen skal tilrettelegge for eventuell utbygging av prospekter i området.

I dagens olje og gasspriser tilsvarer dette verdier for 57 milliarder kroner.40 milliarder

Statoil har tidligere i år levert inne inn utbyggingsplanen for Gudrun-feltet til myndighetene og feltet ble godkjent allerede i juni. Byggekontraktene er plassert i Norge med stålunderstellet hos Aker Verdal, mens dekket gikk til Aibel i Haugesund. Aibel er også selskapet som har gjennomført studiene for utbyggingen av Valemon. Til sammen krever de utbyggingene investeringer på rundt 40 milliarder kroner.

– Disse to feltene er viktige bidrag til å opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen i årene fremover, sier MichelsenUbemannet plattform

Utbyggingsplanen omfatter bygging av en bunnfast plattform med stålunderstell for separasjon av gass, kondensat og vann. Plattformen vil normalt være ubemannet etter borefasen. Selve boringen vil bli gjennomført med en innleid oppjekkbar rigg.

Gassen fra Valemon vil bli transportert via den eksisterende rørledningen fra Huldra til Heimdal, som er et knutepunkt for transport videre til gassmarkedene i Europa. Kondensatet vil bli transportert i rørledning til Kvitebjørn for stabilisering og videre transport til Mongstad-raffineriet i Hordaland.Til Nederland

Samtidig med at PUD leveres til myndighetene har Statoil startet med tildeling av flere kontrakter for utbyggingen. Statoil har nylig inngått en intensjonsavtale med selskapet Heerema Vlissingen B.V om bygging av stålunderstellet, såkalt jacket, til Valemon-plattformen.

Dette understellet er identisk med understellet til Gudrun, men kilder Industrien har snakket med, kan fortelle at Aker Verdal er fullbooket og mangler kapasitet til å kunne gjennomføre Valemon-byggingen i løpet av den korte tidsplanen Statoil har satt opp.

Understellet skal gjøres ferdig våren 2012. Kontraktene for plattformdekket og boligkvarteret, rørledninger, sjøkabel og marine operasjoner vil bli tildelt i løpet av perioden 2011-2013.

Selskapet Heerema Marine Contractors Nederland B.V. har fått en tilsvarende intensjonsavtale for transport og installasjon av stålunderstellet. Tildelingene skjer etter internasjonal konkurranse.Til Aker Stord?

Kontrakten for bygging av dekket vil bli plassert senere i år. Det er flere gode kandistater for å bygge dette, men det er grunn til å spekulere på om den går til Aker Solutions, som for tiden har ledig kapasitet på Stord. Aibel som har gjennomført alle studiene for dekket så langt, har fått store oppdrag blant annet med Gudrun-utbyggingen og stor vedlikeholds og modifikasjonskontrakter for Statoil og ConocoPhillips.Viktig produksjonsbidrag

På toppnivå ventes Valemon å produsere om lag tre milliarder kubikkmeter gass årlig. Dette vil være et viktig bidrag til å oppfylle Statoils mål om å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel de kommende ti årene.

Produksjonen fra Valemon er også med på å utnytte ledig kapasitet i prosessanlegget på Kvitebjørn- og Heimdal-plattformene.

– Spesielt Heimdal-plattformen er avhengig av nye gassvolumer for å forlenge levetiden. Bidraget fra Valemon vil gjøre det mulig å utnytte andre gassreserver i området, sier Michelsen.

Vil se på området

– Innsendelsen av utbyggingsplanen viser at oljeselskapene fortsatt ser muligheter for store utbygginger i modne områder på norsk sokkel. I behandlingen av utbyggingsplanen vil jeg legge vekt på at vi får til gode løsninger. Det vil blant annet være viktig for meg at en eventuell utbygging av Valemon også bidrar til gode områdeløsninger, sier Riis-Johansen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.