ENERGI

Protesterer mot reduksjon av elavgiften

– Kutter Stortinget i el-avgiften vil det bety dårligere økonomiske rammevilkår for aktører innen utbygging av nye fornybare energikilder og energisparing. Samtidig vil vi nordmenn bli enda mer avhengig av elektrisk kraft, og energiforbruket vil fortsette å øke, skriver i alt tolv organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner i et brev til Stortinget.

Blant underskriverne av brevet er Norsk Bioenergiforening, Natur og Ungdom, Entro Energi AS og Enøksenteret Østfold AS. I tillegg til kravet om å beholde dagens elavgift vil de at overføringene til ENOVAs energifond skal øke.

«Avgiftsnivået på elektisitet og fyringsolje har fått folk til å se på alternative oppvarmingsmuligheter. Tilskuddene til fornybar energi har gitt startskudd til fjernvarmeutbygging over hele landet.» ... «En reduksjon i elavgiften er i strid med intensjonene ved å bruke pris som et virkemiddel for å vri forburket og gir signaler til forbrukerne om at dagens høye elektrisitetsbruk er problemfri», heter det i brevet.

Brevet ble overrakt i formiddag. Samtidig ble det demonstrert ny teknologi for fyring med pellets og biodieseldrevne biler.

Les mer om: