PRODUKSJON

Proteinene neste

Med kjennskap til alle kroppens proteiner, vil det ifølge forskerne være lettere å kurere sykdommer og utvikle nye medisiner og bedre helbredelsesmetoder.

Kartleggingen av det humane genom, som ble fullført i fjor, avslørte at alle mennesker har omkring 30.000 forskjellige gener. Hver av disse genene produserer en rekke proteiner. Det er i forståelsen av disse kanskje 200.000 proteinene, at forskerne håper å finne svaret på hvorfor noen mennesker blir syke mens andre går fri.

– De fleste typer medisiner virker ved å påvirke proteinene i kroppen. Ved å kartlegge proteinene blir det lettere å utvikle ny medisin, og forstå hvorfor noen medisiner virker på noen pasienter, men ikke på andre, sier Søren Brunak, leder av Center for Biologisk Sekvensanalyse ved Danmarks Tekniske Universitet, til fagbladet Ingeniørens nettsider.

Brunaks senter samlet nylig 1300 forskere fra hele verden til en internasjonal konferanse om bioinformatikk. Her ble forskerne enige om å kaste seg over proteinene.

Kartlegging av samtlige proteiner er en større oppgave enn kartleggingen av den menneskelige arvemasse. Dels er det langt flere proteiner enn gener i et menneske. Det er genene som produserer proteinene, og hvert gen er i stand til å lage en håndfull unike proteiner. Forskerne antar at et menneske inneholder opptil 200.000 forskjellige proteiner. Samtidig er proteinene bygd opp i kompliserte tredimensjonale strukturer, noe som gjør det ekstra vanskelig å bestemme presist hvordan proteinet fungerer, ifølge Ingeniøren.

Mye gjenstår før proteinkartleggingen kan gjennomføres. Problemer av både vitenskapelig og mer praktisk karakter må løses, som for eksempel hvordan forskerne skal samarbeide om kartleggingsoppgaven og dele på dataene.

– Erfaringen fra det humane genom-prosjektet viste at når vi først går igang, så vil problemene bli løst underveis, sier professor Brunak.

Oppgaven med å kartlegge menneskets samlede proteinmasse vil, i likhet med det humane genom-prosjektet, bli gjennomført av flere forskningsinstitutter over hele verden i fellesskap. Kartleggingsjobben er ventet å ta fem–ti år.

Les mer om: