Prosjektleder tilbakeviser TU-oppslag: Faktafeil og misforståelser om det nye nødnettet

  • forum

Av prosjektleder Tor Helge Lyngstøl, Nødnettprosjektet i Justisdepartementet

Ukritisk lanserer TU en sammenstilling som inkluderer ”alt” som finnes av mobilteknologier. Teknologiene med de høyeste dataratene har ikke på noen måte potensial for å kunne brukes som utgangspunkt for å realisere et sikkert og pålitelig nødnett med god radiodekning. Dette blir som å sette opp en sammenlikning av kjøretøyer der traktorer, motorsykler, normale biler og Formel 1 biler inngår, og hvor man bare vil legge vekt på hastighet. At Formel 1 bilen kjører fortest, kommer jo da fram, men den er best kun forutsatt at hastighet på bane er eneste målsetting.TU har nær tilknytning til TEKNA, som organiserer de norske sivilingeniørene. Dette setter krav til hvordan saker omtales i bladet. Jeg synes det er sørgelig at journalistikken i dette tilfellet er blitt lettvint og uetterrettelig. La oss se nærmere på noen av TUs påstander, og hva som er korrekt:Påstand:Det er underslått at mobilene raskt må byttes ut.

Korrekt:De nye apparatene som skal kjøpes må ikke byttes raskere enn det som er normalt for bærbart utstyr av denne kategori. Eventuelle innkjøp av apparater som støtter høyere datarater vil være basert på at etatene ser et behov for slik funksjonalitet og er villig til å bekoste denne investeringen. Det er så langt ikke avdekket konkrete, kritiske anvendelser av nødnettet som tilsier behov for høye datarater. Fokus er å få et funksjonelt og sikkert talenett med god dekning og kapasitet.Påstand:Prisen på apparatene er ikke i budsjettet på 3,6 mrd 2004-kroner.

Korrekt:Apparatene er medregnet i budsjettet. Prisinformasjonen i artikkelen (kr. 10.000,- per apparat) får stå for Motorolas regning.Påstand:”Budsjettoppstillingen”i oppslaget som tilsier at prisen på nett og apparater blir 4,78 mrd kr.

Korrekt:Oppstillingen er svært feilaktig. Det er heller ikke etterspurt videoutstyr.Påstand:”Justisdepartementets Nødnettprosjekt arbeider i det skjulte med å innføre versjon to av TETRA-systemet når nødnettet skal rulles ut denne høsten. Norge blir dermed det første landet der TETRA 2 blir implementert”

Korrekt:Høyere datarater (80-100 kbit/s) er en opsjon i konkurransegrunnlaget for nødnettet. Begge de gjenværende tilbyderne priser opsjonen. Infrastrukturen vil være forberedt for TETRA 2, men det finnes p.t. ingen apparater på markedet som støtter TETRA 2.Påstand:TU spiller på at informasjonssjefen og prosjektlederen gir ulike opplysninger mht. TETRA 2 og forhandlingene.

Korrekt:Informasjonssjefen har kun uttalt at TETRA 2 ikke er et spesielt sentralt poeng under forhandlingene. Prosjektleder hadde en svært kort (1-2 min.) samtale med journalisten. Journalisten skulle ta kontakt dagen etter, hvilket han ikke gjorde. På spørsmål ble det oppgitt at høyere datarater var en opsjon i forhandlingene. På spørsmål om hvilken anvendelse man så for seg for høyere datarater ble det oppgitt at tilgang til kontorapplikasjoner fra mobile enheter her var det mest aktuelle. Det ble også oppgitt at erfaringen fra andre land var at man så langt ikke hadde fokus på applikasjoner som krevde høye datarater.Påstand:TETRA 2 er en av årsakene til at leverandørvalget ble utsatt.

Korrekt:TETRA 2 er ikke grunnen til utsettelsen. Grunnen er at det før sommerferien fremdeles var god konkurranse. I tillegg var det en del tekniske spørsmål som måtte avklares.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå