PRODUKSJON

Prosess i hundre

25. jan. 2001 - 14:28

100 millioner kroner har Borealis investert i et nytt materialhåndteringsanlegg som ble satt i drift senhøstes i fjor på Rønningen i Bamble. Råstoffet fra produksjonen av polyetylen (PEH) og pylypropylen (PP) blir nå ført i rør direkte fra produksjonsstedet til lagringstankene. 18 store drop-siloer og to blandesiloer kan ta imot samlet ca. 11.000 m3. I lasteanlegget rett under siloene tømmes innholdet direkte ned i containere for videre transport på bil.

Rasjonaliseringseffekten er betydelig, ifølge prosjektleder og overingeniør Magne Due. Blant annet er opplastingstiden pr. bil mer enn halvert. Graden av automatisering er høy, og samtlige styrefunksjoner er samlet i et hovedkontrollrom.

Ute på området kommuniserer sjåførene trådløst med det automatiske lasteanlegget via en håndholdt terminal som blir utlevert ved ankomst. Portåpning, igangsetting og lukking av silolukene skjer via terminalen. Den inneholder også en strekkodeleser som kontrollerer at bilen laster fra riktig silo. Flere basestasjoner inne på fabrikkområdet sørger for full dekning uansett hvor bil og sjåfør måtte befinne seg. Teknikken bak er en avart av Bluetooth-teknologien, opplyser leverandøren, ABB Industri AS.

Miljøfordeler

Anlegget består i tillegg til siloene av totalt 900 meter transportrør og fire store kompressorer, hver på 350 kW. Trykket fra disse – på opptil 6 bar – presser pellets gjennom rørene med en hastighet på 8-10 m/s. Den lave hastigheten gir lite støy og støv. Når trafikken av store kjøretøy inne på fabrikkområdet i tillegg er redusert, oppnår bedriften en ikke uvesentlig miljøgevinst. Lang transportavstand har bydd på tekniske utfordringer, ifølge daglig leder Børge Aunaas hos Grenmar AS i Porsgrunn, det lokale firmaet som har vært totalleverandør av materialhåndteringsanlegget.

Med en kapasitet på 35 tonn i timen på hver av de tre linjene, håndterer transportanlegget betydelig større produksjonsmengder enn dagens 350.000 tonn pr. år og gir rom for økning. Flere siloer kan uten problemer bli koblet til de eksisterende.

Ny fabrikk

Ikke før er det nye materialhåndteringsanlegget tatt i bruk før en ny komponderingsfabrikk for produksjon av spesialråstoff til rotasjonsstøping er klar til oppføring. Rotasjonsstøping er en teknikk som blir brukt til framstilling av store, hule produkter som for eksempel tanker, kajakker og tekniske artikler. Investeringen, som er vedtatt av styret i Borealis-konsernet, er på 140 millioner kroner, forteller en fornøyd fabrikksjef ved PEH-fabrikken, Marit Larsen.

– Markedssegmentet for slike støpeprodukter er økende. Rotasjons-støpeprosessen stiller spesielle krav til plastråstoffet. Ved hjelp av en nyutviklet prosess blir kvaliteten på produktet vårt forbedret og tilpasset rotasjonsstøping. Produksjonskapasiteten blir økt fra dagens 10.000 til 40.000 tonn i året, forklarer hun.

Produksjonen skal foregå på en miljøvennlig måte i et lukket system. Anlegget på Rønningen i Bamble blir det eneste i Borealis-konsernet som produserer nettopp denne typen plastråstoff, som blant annet blir benyttet i den norsk el-bilen Think. Men størstedelen av produksjonen går til eksport, særlig til det europeiske markedet. Borealis vil så langt det er mulig, benytte lokale kontraktører i byggeperioden. Nybygget er beregnet å stå ferdig våren 2002.

Styrker bedriften

Administrerende direktør Roy Vardheim er tilfreds med konsernets satsing på anlegget i Bamble. Investeringer på i alt 240 millioner kroner gir et klart signal om at konsernet tar den norske produksjonsenheten på alvor.

– En produksjon sammensatt av nisjeprodukter for spesielle formål, samt hovedproduksjon for det brede markedet, styrker bedriftens konkurranse- og overlevelsesevne, sier Vardheim.

I tillegg framhever han viktigheten av å satse maksimalt på videreforedling av olje- og gassressursene våre i Norge og ikke bare drive ren råstoffeksport til resten av Europa.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.