Profibus transmitter

– Dette er en konfigurerbar universaltransmitter. Størrelsen er ikke det eneste spesielle ved den, også nøyaktigheten, som er bedre enn 0,10C. Apparatet har et 2 kV vekselspenning galvanisk skille mellom inngang og utgang.

Inngangen kan konfigureres for RTD eller T/C sensorer og motstand-, strøm- eller spenningssignaler. På motstandsinngangen kan 2-, 3-, 4-leder eller dobbelt Pt100 element tilsluttes. Elementet kan konfigureres for et differensial eller gjennomsnitts utgangssignal. (kd)

Les mer om: