DOKTORGRADER

Produkter og miljøprestasjon

Forbedring av miljøprestasjonen til produkter og produktsystemer er tema for Lamviks doktoravhandling. Avhandlingen tar utgangspunkt i sideeffektene som oppstår fra alle industriprodukter og produktsystemer i samfunnet. Tradisjonell miljøregnskap har svakheter i denne sammenheng, og fokuserer mer på prestasjonen til eksisterende produkter.

Resultatene fra Lamviks forskning er rettet mot virksomheter som tar rollen som pådrivere innenfor miljøarbeidet, og som ønsker å redusere eller helst eliminere sideeffektene fra sine aktiviteter og industriprodukter. Resultatene fra forskningsarbeidet er et bidrag til forskningsmiljøer i forbindelse med effekten av endring fra en produkt- til en funksjonsfokusert forretningsstrategi og de potensielle gevinster for miljøprestasjon dette innebærer.

Gjennom litteraturstudier, empiriske observasjoner, eksperimenter og utledninger, og bruk av ulike kreative teknikker, har forskningsarbeidet bidratt til å etablere strategier for å utvikle produkt/tjeneste-kombinasjoner og dermed lukking av materialstrømmer fra industriprodukter. Basert på teoretiske modeller for produktutvikling, kreative teknikker og prestasjonsmåling, har arbeidet bidratt til en strategi i fire steg for å redusere miljøbelastninger gjennom alternative forretningsideer, basert på produkt/tjeneste-kombinasjoner i stedet for produkter alene.

Avhandlingen har tittelen Improving environmental performance of industrial products through product service systems (Forbedring av miljøprestasjonen til industriprodukter gjennom produkt/tjeneste-systemer). Den er utført ved Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk, NTNU, med professor Sigurd Støren som hovedveileder og professor Mogens Myrup Andreasen, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Nordisk industrifond.

Les mer om: