KRAFT

Problemer med biodrivstoff

Bilde: Statnett

Statnett er i gang med å utrede bruk av biodrivstoff som alternativ til naturgass på de to mobile gasskraftverkene som skal sikre strømforsyningen dersom det oppstår kraftkrise.

Anleggene skal stå klare til bruk på Tjeldbergodden i Aure og Nyhamna i Aukra i Møre- og Romsdal i løpet av januar og februar neste år.

Må flyttes først

Det er uaktuelt å bruke biodrivstoff på anleggene så lenge de står utplassert på Tjeldbergodden og Nyhavna.

Vil ha biobrensel i mobile kraftverk

Både Statnett og SFT har konkludert med at det ikke er mulig å bruke biodrivstoff på kort sikt.

- Bruk av biodrivstoff på de mobile anleggene vil først kunne være aktuelt etter at anleggene eventuelt er flyttet fra Tjeldbergodden og Nyhamna til et annet sted, sier ansvarlig for samfunnskontakt, Knut Lockert i Statnett.

Duel fuel

SFT har i et innspill til Miljøverndepartementet, i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, foreslått å pålegge Statnett å utrede bruk av biodrivstoff på de svært forurensende kraftverkene - på lang sikt.

Statnett er allerede i gang.

- De to mobile kraftverkene vil har kjøpt av Prat &Whitney har såkalte duelfuelturbiner, som gjør at de også kan gå på noen typer biodrivstoff. Men det er mange forhold som gjør at vi trenger å gå skikkelig inn i problemstillingen. Det er det vi gjør nå, sier Lockert.

Teknikk og forsyning

Statnett har involvert tre konsulentselskaper som skal levere konklusjoner om hvor veien går videre. Selskapene skal blant annet ta stilling til om de mobile kraftverkene skal testkjøres med biodrivstoff.

- Det er utfordrende problemstillinger rundt bruk av biodrivstoff på disse anleggene. Vi må være trygge på at maskinene tar biodrivstoffet slik de skal, i tillegg har vi det store spørsmålet om forsyningen av biodrivstoffet. Dette er de to hovedproblemstillingene konsulentselskapene utreder i samarbeid med Statnett, sier Lockert.

Det tre selskapene som skal gjøre utredningene er KanEnergi AS, Norconsult og irske Esbi.

Enorme mengder

Flere forhold gjør bruk av biodrivstoff på de mobile gasskraftverkene vanskelig, både på kort og lang sikt:

Forsyning: De mobile gasskraftverkene er reservekraftverk, og skal bare brukes i krisesituasjoner. Anleggene er svært energikrevende, noe som betyr at Statnett vil komme til å trenge enorme mengder biodrivstoff på kort varsel. Et mobilt kraftverk kan sluke opptil en million biodrivstoff i døgnet.

Lagring: Det er ikke gode nok lagringsforhold på Tjeldbergodden eller Nyhamna i dag. Biodrivstoff egner seg heller ikke til lagring over lang tid.

Sikkerhet: Statoil mener bruk av biodrivstoff på Tjeldbergodden blant annet vil føre til økt risiko for akuttutslipp og lekkasjer, fordi transport av drivstoffet over kaia vil komme i konflikt med eksisterende havneoperasjoner.

Statnett mener det må etableres en nasjonal infrastruktur og et marked for biodrivstoff som sikrer tilgangen til biodrivstoff i så store mengder som et reservekraftanlegg trenger.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.