IKT

Privatmann bygger framtidshus

– Jeg har bygd min nye bolig med hensyn på å få alle tekniske installasjoner automatisert. I tillegg skal alle funksjoner kunne visualiseres og styres via Internett, mobiltelefon, personlige dataassistenter (PDA) og fjernkontroll, sier Kvalvik.

Firmaet han jobber i, Spider Industrier i Tromsø, bidrar med teknologi til huset. Lys, varme, ventilasjon og alarmer styres og overvåkes med Spiders egenutviklede PC-baserte driftskontrollsystem Xs, som Kvalvik selv er med på å utvikle.

Når huset er ferdig skal hele systemet legges ut på en Internett-site for å demonstrere hva det kan gjøre for private forbrukere. Koblingen til Internett skjer trådløst via en radiolink som er basert på standarden 802.11b.

Ingeniørens drømmebolig

Huset er en drøm for teknofrelste. Fasadetegninger og plantegninger hvor alle tekniske installasjoner er inntegnet er digitalisert og lagt inn i driftsovervåkingssystemet. Status på utstyret indikeres på PC-skjermen, og alle styrbare objekter er registrert i en database for å kunne parametriseres og styres med hjelp av PC eller mobiltelefon.

Belysningen styres og dimmes med ferdigdefinerte lysscenarier som kan dekke hele eller deler av huset. Bevegelsessensorer sørger for å tenne og slukkeb lyset automatisk i rom som ikke er i bruk hele tiden. Persiennene styres også automatisk.

Avansert temperaturstyring

Oppvarmingen styres med nattsenkning. Den ønskede temperaturen kan også stilles inn individuelt for hvert rom. Ventilasjonen styres med minimums- normal- og maksimumsverdier. En egen værstasjon gjør det mulig å bruke utetemperatur, utelys, vind og regn som styringsparametere.

– Vi kan også sette opp kalendere for driften av huset. Hver funksjon kan ha opptil 96 tidsluker per døgn. Dermed kan huset regulere seg selv ut fra når familiemedlemmene normalt er hjemme eller ute, sier Kvalvik. Systemet kan overstyres med å trykke på en bryter eller bruke fjernkontroll, mobiltelefon eller PC.

Bevegelsesdetektorer brukes til tyverialarm og røykmeldere til brannalarm. Varslingen skjer med sirene samt til mobiltelefon og vaktselskap.

Optimaliserer strømforbruket

Strømforbruket leses direkte fra pulsutgangen på elektrisitetsverkets strømmåler. For å kunne styre forbruket av strøm til tider når strømmen er billigst, kjøper Kvalvik kraft på timebasis basert på priser fra energibørsen Nordpool. Systemet leser strømsatsene direkte via Internett hver dag.

Nettverk og produkter i huset er basert på kommunikasjonsbussen EIB, som er konstruert for bygningsautomatisering. I tillegg er det installert en oversetterenhet til FunkBus, som gjør at huset kan betjenes med en radiobasert håndsender istedenfor en infrarød sender. Fordelen er at funksjonene kan styres fritt fra hele huset.

Les mer om: