Prisrekorder: Norske bedrifter sløser strøm - kan spare mye med enkle tiltak

Norsk industri sløser 30 prosent av sitt energiforbruk.

Prisrekorder: Norske bedrifter sløser strøm - kan spare mye med enkle tiltak
Hydro satser stort på energieffektivisering og sparer både energi og kostnader som følge av satsingen. Den internasjonale standarden for energiledelse er nøkkelen i arbeidet. Foto: Helge Hansen

Mens vi ser nye rekorder for strømpris og regjeringen truer med mulig rasjonering av strøm til vinteren, er det ett tiltak som flere mener ikke har fått nok oppmerksomhet – energieffektivisering.