BYGG

Prishopp sinker veibygging

DYRT: Særlig broene blir dyrere.
DYRT: Særlig broene blir dyrere. Bilde: Mesta/Bo Mathisen
Dag Yngve Dahle
12. nov. 2007 - 07:44

10 prosent er prisstigningen entreprenørene tar høyde for når nye veiprosjekter skal bygges.

Nå stiger prisene mye mer enn dette.

På vent

Ifølge Aftenposten er tilbudene fra entreprenørene mye høyere enn det veimyndighetene har regnet med.

- Vi har fått rapporter om at flere prosjekter er satt på vent på grunn av store overskridelser. Derfor har vi bedt om en oversikt over disse samt hvilke tiltak etatene setter i verk for å holde kostnadene nede, sier statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) til avisa.

Oversikten Samferdselsdepartementet ber om, må komme fra Vegdirektoratet og Jernbaneverket.

Utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet bekrefter at kostnadene øker.

– For flere prosjekter har dette ført til at vi ikke lenger har fullmakt til å inngå kontrakter med entreprenører, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet.

70 prosent

Prisene på ordinær veibygging har hittil i år økt med 10 - 15 prosent. For det er bygging av tunneler og broer som særlig blir dyrere. Her er økningen på henholdsvis 25 - 30 prosent og opptil 70 prosent (!).

Normalt tas det høyde for en prisstigning på 10 prosent når nye veiprosjekter vedtas. Men det siste halvåret har tilbudene fra entreprenørene vært langt høyere enn det veimyndighetene har regnet med, skriver Aftenposten.

– Enkelte tilbud har vært skammelig høye, sier Tungesvik.

Blant prosjektene som er satt på vent, er den nye Kråkerøy-forbindelsen i Fredrikstad og ny bro over Nidelva i Trondheim.

Ifølge anleggsbransjen er mange oppdrag, mangel på arbeidskraft og dyrere stål og betong forklaringene på at kostnadnene øker.

Les mer om: