ARBEIDSLIV

Prisdryss på ingeniørdag

Anja Sivertsen kunne smile seg gjennom Ingeniørenes Dag 2001. Med sitt forslag til en leir for realfaginteresserte jenter, gikk hun seirende ut av konkurransen om beste rekrutteringstiltak for å få flere ungdommer til å studere realfag og teknologi.

Ideer til rekruttering

Konkurransen ble utlyst i tilknytning til Ingeniørenes Dag 2001 av Renate (Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag). Målet har vært å hente inn gode ideer til rekrutteringstiltak, særlig overfor jenter. Over 40 bidrag kom inn.

Juryen har lagt spesiell vekt på nytenkning og praktisk gjennomførbarhet. Utdanningsminister Trond Giske sto onsdag for premieutdelingen foran ingeniørenes stands i Spikersuppa i Oslo.

Behov for støtte

Anja Sivertsen har selv opplevd behovet for støtte til jenter som velger utradisjonelt på videregående skole, i dette tilfelle realfag. Gjennom egne jenteleirer mener hun realfaginteresserte jenter kan bygge nettverk av likesinnede, og dermed øke motivasjonen til god innsats på videregående og til å velge ingeniør- eller sivilingeniørstudier.

Flere priser

I tillegg til førsteprisen, ble det delt ut to andrepriser. Ero Karlsen fikk pris for ideen til et nettsted, som ifølge juryen skiller seg ut i oppbygging og innhold med bruk av ny og framtidsrettet teknologi. Sentralt står en såkalt «intelligent chatbot», som åpner muligheten for samtale mellom maskin og den person som søker kontakt. Mediet har også muligheter til å samspille med annen teknologi som benyttes hyppig av ungdom, ikke minst mobiltelefon.

Espen Fredriksen fikk den andre førsteprisen. Han vil vekke folks interesse for naturvitenskap og teknologi via melkekartongen. Teknologinøtter med svar og korte populærvitenskapelige bidrag er eksempler på mulige kartongsnutter, som gjerne kan vise interesserte videre til nettsteder som inneholder nærmere informasjon.

Førsteprisen er på 10.000 kroner. Andreprisene er på 7500 kroner.

Les mer om: