ENERGI

Pris til bioenergi

– Dette var hyggelig, og en utmerkelse til hele bioenergibransjen i Norge, sa Nilssen under tildelingen i Oslo i kveld.

Prisen deles ut av Norges Forskningsråd, Enova og Innovation Norway i forbindelsen med den store konferansen «Næringsutvikling med ny energiteknologi».

Konkurs og nyskapning

Erik Nilssen ble utdannet ved Institutt for damp- og forbrenningsteknikk ved NTH i 1979. Han startet sin yrkesmessige løpebane som forsker ved Sintef der han arbeidet med prosjekter innen forbrenning og gjenvinning av fast avfall og biomasse.

I 1985 etablerte han Norsk Biobrensel AS som majoritetseier og daglig leder. Gjennom denne bedriften ble det etablert en briketteringsfabrikk som leverte brensel for større bioenergianlegg.

Senere kom det ytterligere noen eksterne investorer med i bedriften som på det meste leverte omlag 1000 tonn biobrensel pr. år.

På grunn av lave oljepriser i perioden 1985–1988 ble det etter hvert vanskelig å selge biobrensel med fortjeneste og bedriften gikk konkurs i 1988.

Lot seg ikke knekke

Men årets energigründer lot ikke konkursen i 1988 ta knekken på etableringsviljen. Etter et par år i andre bedrifter satset han i 1990 på nytt som eneeier og daglig leder med etableringen av Bioenergi AS.

Dette selskapet skulle arbeide med totalentrepriser innenfor biobrenselteknikk og avfallsgjenvinning. Dette inkluderte bygging og drift av biobrenselfyrte varmesentraler i større bygg.

Et eksempel er biovarmeanlegget på Sogn Videregående skole i Oslo. Det ble etablert 4 større biovarmeanlegg i Oslo-området, og den totale leveransen fra disse i 2005 er ca 35 GWh.

I tillegg til igangsetting av biobrenselanlegg i egen regi, har han vært rådgiver og fødselshjelper for etablering av ytterligere 4 biobrenselfyrte nærvarmeanlegg, og 3 produksjonsanlegg for pellets og briketter, med en total kapasitet på 25.000 tonn (tilsvarende 100 GWh).

I 1996 kom Hydro Energi inn på eiersiden av Bioenergi AS, senere Hydro Texaco i 1999.

Nilssen fortsatte som daglig leder av bedriften inntil den ble fusjonert med BioVarme AS fra 1. januar 2005.

Han har også sittet en årrekke i styret i Norsk Bioenergiforening, hvorav to år som styreleder.

Juryens vurdering

Årets energigründer har vist seg som en av de store stayere innen bioenergiområdet og har etableringen av 2 bedrifter på sitt rulleblad.

Som en sann gründer lot han seg ikke knekke av konkursen i 1988, men sto på og etablerte altså Bioenergi AS 2 år etter.

Denne bedriften lever etter 15 år i beste velgående gjennom den nylige fusjonen med BioVarme AS.

Årets pris består av et bilde av Ekatarina S, som medfølges av en diplom.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.